Kom inte hit på besök med smitta – men bosätt dig gärna! Skärgårdsrådets ordförande Jan-Eric Ericsson.
Kom inte hit på besök med smitta – men bosätt dig gärna! Skärgårdsrådets ordförande Jan-Eric Ericsson. Bild: Lasse Edwartz

Sprid inte smittan – håll er borta från Bohuslän i vår!

Jan-Eric Ericsson: Flytta gärna till Bohuslän - men håll er undan tills Coronapandemin är över!

ANNONS

Vi behöver alla hjälpa till för att platta ut kurvan och ansvaret vilar på oss alla och envar. Vi ska inte göra onödiga resor i landet. Vi bör därmed inte resa mellan storstäder och kust- och landsbygder.

Lyssna till de skarpa rekommendationerna från myndigheterna. Vi har alla ansvar för varandra och för belastningen av sjukvården. Utan vaccin är våra handlingar, både enskilda och gemensamma, det som gör skillnad. Vi vädjar nu, stanna hemma och res inte hit till Bohuslän från storstäderna. Öka inte på hastigheten av smittspridningen. Öka inte trycket på den lokala sjukvården här. Särskilt inte, om du tillhör riskgrupperna. Du kan komma att själv behöva sjukvård en sjukvård som är mycket begränsad i gles- och landsbygder.

ANNONS

Här i Bohuslän finns också redan allvarligt sjuka och gamla. Vi måste alla hjälpas åt att skydda de som är svagare. Vi ombeds nu använda vårt sunda förnuft och tänka på våra medmänniskor samt lyssna på myndigheternas rekommendationer. Tänk på att mindre kommuner har mindre och färre resurser. Samhället planeras utefter våra ordinarie bostadsorter, där vi är mantalskrivna, och beräknar vårdplatser efter det.

Överallt görs nu förnuftiga och frivilliga beslut att stänga ner verksamheter. Följ dessa goda exempel i dina egna val om resor i landet. Välj att stanna hemma. Nöje för inte gå före hälsa i den kris som pågår nu. Vi vädjar till allas förnuft och solidaritet – res inte hit till Bohuslän nu.

Vi förstår att denna vädjan kan upplevas som inskränkande men, vi hoppas att ansvaret för det gemensamma och varandra ska väga tyngre. Detta kan rädda liv. Dina beslut kan vara avgörande för någon annan.

LÄS MER:"Bohuslän tror på fiskeriet"

Kom sedan gärna tillbaka när krisen är över! Då är det tid för resande igen. Då kan vi välkomna alla till Bohuslän igen! Efter krisen - bli gärna bohusläning! Har krisen fått dig att omvärdera din vardag? Har du kanske funderat på om en vardag på landsbygden eller småorterna vore något för dig? Flytta då gärna hit! Ta steget och gör ditt fritidshus till din permanentbostad. Flytta hit, skriv dig här. Ta kontakt med dina grannar, din lokala samhällsförening, de hjälper dig gärna med dina frågor och funderingar kring hur din nya vardag kan se ut på orten. De hjälper dig med nya nätverk. Bli en del av den levande kust- och landsbygden!

ANNONS

Välkommen hit!

Kan vi nu göra en överenskommelse mellan Bohuslän och storstäderna? Vi åker inte till er, ni åker inte till oss. Sedan när krisen är över kan vi besöka varandra igen!

Bohusläns Skärgårdsråd

Jan-Eric Ericsson, ordförande

ANNONS