Stabil energipolitik kräver långsiktiga överenskommelser

Tyvärr har Moderaterna valt en annan väg, menar debattörer.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Replik på ”Notan för den misslyckade rödgröna energipolitiken”.

Johan Hultberg och Ann-Sofie Alm (båda M) fortsätter att skylla den avgående socialdemokratiska regeringen och i synnerhet beslutet att lägga ned två kärnkraftsreaktorer 2019 för dagens höga elpriser. Om det finns det tre saker att säga.

IMF presenterade just en uppdaterad prognos för världsekonomin där de bland annat lyfter de negativa effekterna av kriget i Ukraina och den med detta associerade energikrisen. EU samlar ledarna till krismöten för att möta de höga elpriserna som väntas i vinter. Diskussioner förs i Tyskland om att frikoppla elpriset från gaspriset för att detta ökar. Skulle allt detta alltså vara följden av en misslyckad svensk energipolitik? Nej, faktum är ju att Sverige i förhållande till andra EU-länder har sett mindre uppgångar i elpris. Som Hultberg och Alm själva skriver så beror det ju på att Sverige har gott om fossilfri el, kärnkraft likväl som vattenkraft och vindkraft. Det gör oss mindre beroende av rysk gas – och det oberoendet ska vi värna.

ANNONS

När det gäller stängningen av de två reaktorerna i Ringhals så var det ett beslut i Vattenfalls styrelse. De ansåg inte att det var lönsamt att driva reaktorerna vidare. Nu skyller Moderaterna det på regeringens politik som inte gynnade kärnkraftsanvändning. Faktum är ju dock att Moderaterna då, när beslutet fattades, var helt tysta. De hade nämligen ingått en energiuppgörelse med S, MP, C och KD där det stod att man fick utveckla kärnkraft i Sverige men på marknadsmässiga villkor. Det var först senare man kände ett behov av att öka konfliktnivån i svensk politik och därför lämnade överenskommelsen.

Vi beklagar att Moderaterna lämnade energiuppgörelsen. Vi socialdemokrater tror att det viktigaste för svenska hushåll och företag är att det finns stabila villkor som går att förutse och planera utifrån. Då kan inte energipolitiken rivas upp vart fjärde år. Det krävs breda, blocköverskridande lösningar på energikrisen. Tyvärr har Moderaterna valt en annan väg. I slutänden är det svenska konsumenter som får ta konsekvenserna av det beslutet.

Paula Holmqvist, Mats Wiking,Louise Thunström,

Socialdemokratiska riksdagsledamöter från Fyrbodal

ANNONS