Här kan vi ha ett äldreboende, föreslår skribenten.

ANNONS