Faktakoll innan man gör påståenden ökar trovärdigheten, uttrycker insändaren.
Faktakoll innan man gör påståenden ökar trovärdigheten, uttrycker insändaren. Bild: Martina Holmberg / TT

Städtrasan kan komma till användning

Faktakoll innan man gör påståenden ökar trovärdigheten, uttrycker insändaren.

ANNONS

Det är glädjande att även det nya partiet Demokratiresan har samma mål som vi har, en omsorg i världsklass.

I stora delar vill de fokusera på samma saker som vi redan gör:

• Minska sjukfrånvaron

• Öka personalens delaktighet i beslut

• Skapa ett gott arbetsklimat

• Löpande dialog mellan arbetsledning och personal avseende hur verksamheten ska drivas.

Beträffande andelen fasta anställningar i äldreomsorgen var den i februari i år 72 procent, så det har förändrats en del sedan 2019. Dessutom erbjuds nu alla heltidstjänster med möjlighet till deltid.

Det är också fel att påstå att många söker sig till anställningar i andra kommuner, då vår personalomsättning inte är onormal. Den ligger på 6,5 procent inklusive pensionsavgångar.

ANNONS

Det är inte heller orimligt att vi följer de kollektivavtal avseende löner och arbetstider som Kommunal har tecknat med den centrala arbetsgivarorganisationen. I vår överenskommelse med Kommunal ingår dock att de som tidigare fått avtal med kortare arbetstid får behålla den.

Faktakoll innan man gör påståenden ökar trovärdigheten. Städtrasan kan komma till användning även framför egen dörr.

Nils Olof Bengtson (M)

Ordförande i Omsorgsnämnden, Sotenäs kommun

ANNONS