Ställ om fisket då det är en akut situation i världens hav

Situationen för världens hav är akut. Den främsta anledningen är att det fiskas för mycket och med skadliga fiskeredskap.

ANNONS

Idag är 90 procent av världens fiskbestånd maximalt fiskade eller överfiskade. För att vända utvecklingen vill Naturskyddsföreningen att Sverige driver på för en omställning av fisket, där ett småskaligt fiske med skonsamma metoder främjas.

Fördelningen av fiskeresurser är idag djupt orättvis. Trots att 90 procent av världens fiskare arbetar småskaligt har det småskaliga fisket hamnat i skymundan i politiken. Den som är störst och fiskar mest gynnas, medan de småskaliga fiskarna missgynnas.

Att odla rovfisk i saltvatten på land är dock ingen lösning på problematiken. Hittills föds sådan fisk upp på fiskmjöl från fisk som fångats med industriella fiskeflottor. Dessutom är det inte helt enkelt att rena saltvattnet som odlingen sker i. Nya idéer om att odla insekter som föda låter lockande, men behöver visas fungera i stor skala. Däremot finns det goda exempel på hur sötvattensfisk som äter vegetabilier kan odlas i bassänger på land även i Sverige. I sådana fall kan i regel vattnet, som fisken fötts upp recirkuleras eller användas direkt på åkern som gödning och bevattning.

ANNONS

Fisket i världen domineras av ett fåtal industriella flottor från höginkomstländer, inklusive EU, och utförs ofta med destruktiva metoder, såsom bottentrålning. Nära 30 procent av det globala industrifiskets fångst blir till fiskmjöl och djurfoder. Samtidigt trängs hundratals miljoner småskaliga fiskare undan och förlorar en livsviktig källa till inkomst och näringsrik mat

Fisket måste ställas om. Det fiske som har minst påverkan på miljön, utförs med skonsamma metoder och gynnar flest människor bör prioriteras. Vi i Naturskyddsföreningen startar nu kampanjen Stoppa överfisket, där vi kräver att Sverige aktivt ska verka för att småskaliga fiskare som fiskar skonsamt ska ges prioriterat företräde till fiskeresurser i kustnära områden. En viktig lösning vore att inrätta och utöka exklusiva zoner i kustnära vatten, där endast ett småskaligt fiske ges tillträde att fiska, inom såväl EU som internationellt.

I år finns ett gyllene tillfälle att genomdriva förändringar inom fisket: FN har utnämnt 2022 till det internationella året för småskaligt fiske och vattenbruk, FN:s stora havskonferens äger rum i juni, och EU ska i år se över den gemensamma fiskeripolitiken inom unionen.

Haven är allas vår gemensamma resurs och för att säkerställa ett fiske som är bra för både miljö och människa behöver vi driva på för den omställning som krävs.

ANNONS

Boel Lanne och Lars Glimmerfors

Naturskyddsföreningen i Bohuslän och Sotenäs

ANNONS