Mats Hessemyr
Mats Hessemyr Bild: TCO

Stärk a-kassan inför kommande lågkonjunktur

Mats Essemyr: Därför behöver vi höjt tak i a-kassan.

ANNONS

Alltfler signaler tyder på att lågkonjunkturen närmar sig. Lägre efterfrågan betyder att företagen drar ned på antalet anställda, med ökad arbetslöshet som följd. Då bör man satsa på sådant som förbättrar omställningsförmågan på arbetsmarknaden. Därför behöver vi höjt tak i a-kassan.

A-kassan var tänkt att ge 80 procent av tidigare lön om man blir arbetslös. Men arbetslöshetsförsäkringen kompenserar inte längre för inkomstbortfall. Arbetslösa får i genomsnitt bara runt 60 procent av tidigare inkomst från a-kassan.

I tider av osäkerhet är det inte konstigt om människor inte vill ta risken att byta jobb eller skaffa sig en ny utbildning. Låg ersättning till arbetslösa låser in människor. Rörligheten minskar, rätt person hamnar inte längre på rätt jobb, tillväxten avtar och välståndet urholkas. Vill regeringen undvika det så måste inkomstbortfallsprincipen återupprättas i arbetslöshetsförsäkringen. TCO menar att det görs bäst genom att taket i a-kassa höjs.

ANNONS

Inte heller täcker a-kassan alla som borde täckas. Eftersom reglerna för att kvala in i a-kassan är så stränga, är allt färre som jobbar försäkrade. Idag får bara runt 84 000 av cirka 200 000 öppet arbetslösa någon ersättning alls. I Västra Götalands län, som har 30 363 öppet arbetslösa, får bara 15 241 någon ersättning från a-kassan.

Men alla måste ju ha pengar för sin försörjning och därför tvingas allt fler gå till kommunens socialkontor för att få försörjningsstöd. Om inget görs kommer den här gruppen att öka under den kommande lågkonjunkturen. Det blir en extra pålaga på de redan mycket ansträngda kommunala finanserna.

TCO menar att a-kassan måste breddas. Den som är arbetslös, men saknar andra personliga komplikationer, ska täckas av arbetslöshetsförsäkringen. Har man inte arbetat tillräckligt mycket för att anses som helt förankrad på arbetsmarknaden, så ska man kunna kvala in stegvis.

Allt fler jobbar på korta kontrakt eller som egenföretagare och kombinatörer, inte minst inom expanderande branscher som kultur och media. Men de har ofta svårt att få del av a-kassan vilket gör att många inte vågar starta företag eller återgår till att vara anställda. A-kassans svaga täckning bland dessa grupper hämmar utvecklingen och bidrar till att vi inte kan få full utväxling av dessa branscher.

ANNONS

Det är mycket som behöver åtgärdas för att a-kassan ska kunna bidra till att vi kommer ur den kommande lågkonjunkturen så smärtfritt som möjligt:

• Höj taket till 30 000 kronor per månad för att skapa inkomsttrygghet

• Avlasta kommunerna genom att bredda a-kassan så att fler arbetslösa får rätt till ersättning

• Ge de många som inte har en tillsvidareanställning större möjligheter att få del av försäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen ska vara den krockkudde som mildrar effekterna på såväl ekonomin i stort som för den som blir arbetslös. Försäkringen ger en förutsättning för att jobben matchas till människor med rätt kompetens. Ersättningen från a-kassan har legat still sedan september 2015, medan lönerna har ökat med drygt två procent per år. Det är hög tid att se över arbetslöshetsförsäkringen.

Mats Essemyr

utredare med ansvar för arbetslöshetsförsäkringen, TCO