"Svensk skogsnäring ska utvecklas – inte avvecklas", skriver Johan Hultberg (M).
"Svensk skogsnäring ska utvecklas – inte avvecklas", skriver Johan Hultberg (M). Bild: Linn Bergbrant

Stärk äganderätten och lyft skogen – en sann klimathjälte

Ägande- och brukanderätten är helt grundläggande för de gröna näringarna. Därför är det med stor oro jag tvingats konstatera att den undergrävts på senare år. Vi moderater har därför bland annat krävt en särskild äganderättsutredning och förändring av implementering av artskyddförordningen.

ANNONS

Vi ser att Sveriges 330 000 skogsägare, varav 46 000 finns här i vårt län, bedriver ett ansvarsfullt och hållbart skogsbruk där hög virkesproduktion förenas med omfattande miljöhänsyn i brukandet samt därtill stora frivilliga avsättningar av skogsmark.

Nuvarande regering tillsatte ifjol Skogsutredningen 2019. Detta efter en överenskommelse mellan de fyra januaripartierna S, C, L, MP. När utredningen tillsattes gjorde Centerpartiet stor sak av att utredningen var viktig för att stärka äganderätten i skogen och att utredningen var en förhandlingsseger för C. Nu har utredningen precis överlämnats och slutbetänkandet får Sveriges skogsägare att slå bakut. ”Behövliga förslag kring stärkt äganderätt och rättssäkerhet uteblev” konstaterade ordförandena för LRF Skog och de tre största skogsägareföreningarna i en gemensam debattartikel (Altinget 3/12).

ANNONS

Med respekt för äganderätten och med utgångspunkt i skogsvårdslagens två jämställda mål om miljö och produktion vill Moderaterna utveckla skogsbruket. Skogen är vårt gröna guld som skapar jobb, tillväxt samt miljö- och klimatnytta. Skogsbruket och skogsindustrin är avgörande för möjligheten att ställa om till en hållbar bioekonomi. Moderaternas besked när det gäller skogspolitiken är därför tydligt. Vi vill stärka ägande- och brukanderätten, värna Sveriges självbestämmande över skogspolitiken och ta till vara på skogens roll som klimathjälte genom ett aktivt skogsbruk. Det är brukad skog som ger förnybara produkter och som hjälper oss att bryta vårt fossilberoende. Tyvärr riskerar den nya skogsutredningen leda till minskad skogsproduktion och Södra Skogsägarna varnar för att var sjätte jobb inom skogsnäringen kan försvinna om utredningens förslag går igenom. Det kan Moderaterna aldrig acceptera. Svensk skogsnäring ska utvecklas – inte avvecklas.

Johan Hultberg (M)

Riksdagsledamot från Fyrbodal