Att det förkommer osaklig pajkastning i en valrörelse är väntat, menar skribenten.
Att det förkommer osaklig pajkastning i en valrörelse är väntat, menar skribenten. Bild: Lasse Edwartz

Stärkesten är ingen plats man ”går förbi” då den är otillgänglig

Att det förkommer osaklig pajkastning i en valrörelse är väntat, menar skribenten.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Replik på ”Vad händer på Stärkesten?”.

Att det förkommer osaklig pajkastning i en valrörelse är väntat. Att någon kanske vill påverka ett framtida eventuellt bygglov är även det en möjlighet då ärendet handläggs denna vecka, så tiden verkar passande för en insändare. All respekt för att någon kan tycka något och ha åsikter. Men fakta är viktigt: Marklov söktes med skriftligt besked 7 oktober 2019 att så ej krävs. Fastigheten ligger i tätortzon. Fastigheten omfattas ej av strandskydd enligt den blå ÖP:n 2017.

En eller två anonyma anmälningar till länsstyrelsen 2021, tillsynsärende. Tillsynsärendet blev omedelbart avskrivet och i laga ordning, offentliga handlingar finns för den som vill läsa.

ANNONS

Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande efter att ha varit på plats fotat och synat i år: ”Vi gör bedömningen att det inte finns sådana naturvärden på platsen som skulle motivera fortsatt tillsyn”. Ärendet avskrevs därmed.

Platsen går man inte förbi, den låg otillgängligt innan den röjdes 2020, i princip ingen mer än en fastighetsägare direkt bredvid har använt eller gått över detta berörda markområde, det var för otillgängligt och en återvändsgränd med stup. Ingen sprängning har skett. Stenspräckningsteknik som skadar minimalt har använts, just av miljöskäl och för att inte skada berget i onödan. Vi är helt överens om vikten av att bevara våra granithällar så långt det är möjligt. Minsta möjliga har tagits bort.

En klack på cirka 60 centimeters höjd, samt en kant på knappt en meter höjd gånger tre meter längd har kluvits av med jämnhet för att det ska vara så snyggt det går. I området har det tidigare gått en väg sedan 1920-talet. Då sprängde man det orörda berget. Berget under gruset är helt orört just för att påverka minimalt och ge möjlighet till återställande. Men att tycka och ljuga i en insändare och därtill anonymt är både fegt och orimligt. Att sedan andra politiker sprider lögnen vittnar om att vi har valrörelse. Lika inför lagen med fakta, saklighet och transparens är bra.

ANNONS

Mikael Andersson

ANNONS