Väderöarna. Debattörerna anser att Fastighetsverket låter byggnader förfalla.
Väderöarna. Debattörerna anser att Fastighetsverket låter byggnader förfalla. Bild: Karl af Geijerstam

Statens fastighetsverk sköter inte sitt uppdrag på Väderöarna

Jag är av lotssläkt som verkat i Skärgården utanför Fjällbacka och Hamburgsund sedan åtminstone 1500-talet.

ANNONS

Vi har bott på på Väderöarna och Storö sedan 1860 tills lotsplatsen lades ner på 1960-talet. Sedan dess hyrde vi vårt hus av staten. Själv har jag satt Väderöarna på kartan genom att skriva fyra böcker om ögruppen och lotsutkiken och den k-märkta lotsbåten och starta ett värdshus där.

Bostadshusen på Storö var rivningshotade då de förföll efter lotsplatsens nerläggning, men istället för att elda upp dem valde staten att hyra ut dem till de före detta lotsarna som fritidshus. Ett hyrdes ut till min far och mina syskon.

För ett par år sedan vräkte Statens Fastighetsverk mig och de andra lotsfamiljer som hyrde hus på Storö. Detta med hänvisning till att ön skulle tillgängliggöras, till stor sorg för oss som räddat husen och skött om dem under alla år och bidragit till att ge besökare en djupare (magisk) upplevelse, och kunnat beskriva platsens historia och själ och till förmån för besöksnäring och kommunens besöksmål. Allt gratis ekosystemtjänster.

ANNONS

Sedan vi blev bortkörda har husen stått oanvända och förfaller. Allt på grund av att värdshuset som fått husen och hamnverksamheten saknar engagemang och har dålig ekonomi. Detta har bidragit till att kulturmiljön och byggnaderna förfallit och därmed försämrat arkipelagen som besöksmål.

Jag och många med mig vill ha en förklaring från SFV hur man har lyckats med sitt uppdrag att tillgängliggöra Storö genom att:

• göra sig av med den ekosystemtjänst som de människor som bär på öns historia och traditioner innebär.

• låta bebyggelsen lotsbyn förfalla och stå öde.

• skapat ett företagsmonopol på Väderöarna genom att utan upphandling lämnat hamnverksamhet och bostadshus till värdshuset.

Karl-Allan Nordblom

arrendator Norra Väderöarna 1:1