Mishell Achieng i Kenya hjälper sin farfar Maurice Odhiambo med planteringen av träd. Träden de planterar kan sedan hjälpa till att stå emot kraftiga skyfall, ge skugga mot den starka solen och rötterna binder kväve som tillför näring till jorden.
Mishell Achieng i Kenya hjälper sin farfar Maurice Odhiambo med planteringen av träd. Träden de planterar kan sedan hjälpa till att stå emot kraftiga skyfall, ge skugga mot den starka solen och rötterna binder kväve som tillför näring till jorden. Bild: Linda Andersson

Stoppa den globala skogsskövlingen

Sveriges och världens skogar måste brukas på ett sätt som är långsiktigt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart.

ANNONS

Nu är det dags för julgranen att åka ut! Denna jul hade tre av fyra hushåll i Sverige julgran, vilket innebär tre miljoner granar som i dagarna ska ut ur husen.

När våra julgranar växt har de fångat upp koldioxid ur atmosfären som förvandlats till bark, grenar och barr. På så vis har granen bidragit till en minskning av halten koldioxid. Energin från en gran som sedan eldas i värmeverk motsvarar el som räcker till att köra tre till fyra tvättmaskiner.

I en skog som brukas på ett hållbart sätt, växer nya träd upp i samma takt som andra avverkas eller dör. Sveriges och världens skogar måste brukas på ett sätt som är långsiktigt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Men i många delar av världen skövlas skogarna – den huggs ner snabbare än ny hinner växa upp och skogens värden tas inte tillvara. Mängden koldioxid i atmosfären ökar vilket bidrar till växthuseffekten och ökar jordens medeltemperatur. Utsläppen av koldioxid från skogsskövling uppgår till nästan 20 procent av alla växthusgaser som släpps ut i atmosfären – det är mer än vad hela transportsektorn släpper ut. Det är framförallt utbredningen av ett storskaligt jordbruk som driver på avskogningen i de tropiska delarna av världen.

ANNONS

Samtidigt är 1,6 miljarder människor i världen beroende av skog för sin överlevnad – för bränsle och foder till exempel. Majoriteten av dessa mäniskor lever i fattigdom.

Det går att minska trycket på naturskogarna och ändå se till att de som behöver har tillgång till träden. Istället för att hugga ner naturskogen kan bönder odla träd tillsammans med grödor på sina gårdar – en metod som kallas agroforestry. Träden ger frukt, nötter, djurfoder, ved och byggmaterial. Träden gör också att böndernas grödor växer bättre och ger större skördar; träden hindrar bördig jord från att spolas bort vid kraftiga skyfall, ger skugga mot stark sol och rötterna binder kväve som tillför näring till jorden.

I de fyra länder runt Victoriasjön i östra Afrika där Vi-skogen arbetar med denna typ av trädplantering står människorna inför olika utmaningar, beroende på klimatet och de geografiska förutsättningarna just där de bor. I vissa områden är torkan den största utmaningen, i andra är det kraftiga regn som orsakar jordskred. Men alla människor vi arbetar tillsammans med har en sak gemensamt, liksom majoriteten av befolkningen i dessa länder är de småskaliga bönder. Deras försörjning avgörs av om de lyckas med skörden eller ej. De lever i fattigdom. De drabbas redan nu av klimatförändringar. Och med trädens hjälp – och din – kan de gå mot en ljusare framtid.

ANNONS

Så till dig som köpt en julgran i år. Det finns två enkla saker du kan göra för att din gran ska fortsätta att sprida ljus och glädje. Du kan lämna in din gran för att återvinnas som energi i värmeverk. Den uttjänta julgranen används då som ersättning till olja, kol och andra miljöovänliga energislag. Och så kan du plantera ett träd genom Vi-skogen. Ersätt ett träd med ett annat! Helst med flera.

Maria Schultz

Chef för Internationella Avdelningen, Vi-skogen