Det finns mycket som talar emot laxprojektet i Sotenäs, menar Albin Björk.
Det finns mycket som talar emot laxprojektet i Sotenäs, menar Albin Björk. Bild: Stefan Karlsson

Stoppa den miljöfarliga fabriken i Sotenäs

Att bygga fiskfabriken i Sotenäs är en dålig idé ur miljö-, hälso-, och etiska synpunkter. I det fria simmar laxar långt mellan sötvattnen och haven för att föröka sig. En stor kontrast till de trånga bassängerna där 10 000-tals laxar lever tätt ihop på små ytor.

ANNONS

2018 undersöktes fiskodlingar i Norge och man fann stora brister och ett stort lidande hos fiskarna. Flertalet fiskar hade parasit- och svampangrepp och stora öppna sår.

Vidare har en studie har visat att upp till häften av odlade laxar är döva. Något forskarna tror beror på sker för att de växer så oerhört snabbt. Dels är de framavlade att växa snabbt, dels genom maten de får samt att fiskodlingar ofta simulerar dagsljus dygnet runt – eftersom fiskar bara äter under dagtid. Dessutom dör upp till 20 procent av laxarna innan slakten på grund av stress och allmänt dålig hälsa.

LÄS MER:Revisionsfirma kräver pengar av Quality salmon

Det är lag på att bedöva fiskar innan slakten i Sverige, något man gör genom att sänka ner fiskar i flytande koldioxid. Det här är oerhört plågsamt för fiskarna då det ger dem panikkänslor och frätskador. Dessutom vaknar en av fem fiskar till liv igen lagom till att gälarna skärs upp. Värt att poängtera är också att forskare är eniga om att fiskars kroppar är lika utvecklade som fåglars och andra däggdjurs i att känna smärta.

ANNONS

Laxodlingar använder också upp till tio gånger mer antibiotika för att förhindra sjukdomar än till exempel en kycklingfabrik, något som skyndar på antibiotikaresistensen. Vegansk mat innehåller ingen antibiotika.

Djurindustrin, inklusive fiskodlingar, står för ungefär 15 procent av världens utsläpp av växthusgaser, till det kommer transportsektorn på runt 20 procent som till stor del är sammanflätad med djurindustrin. Det veganska klimatavtrycket är en bråkdel av det här eftersom man inte behöver odla mat som man sedan ger till djuren som man sedan äter upp.

LÄS MER:Läs på i stället för att sprida okunskap och påhopp

Till det kommer miljöpåverkan av byggandet av den två kilometer långa fabriken, samt dess utsläpp av kväve och den höga energiomsättningen för att driva fabriken.

Genom att välja vegansk mat gör en det som är bäst för klimatet, djuren (inklusive fiskarna) och den egna hälsan.

Albin Björk