Stoppa utbyggnaden av Premraff och satsa på biogas och vegankost

"Skapar en unik möjlighet att ge våra flyktingar en möjlighet att bidra till vår matförsörjning och en levande landsbygd"

ANNONS

Varningarna för de förväntade globala temperaturhöjningarna orsakade av de ökande globala utsläppen av växthusgaser kan knappast ha gått någon oförmärkt förbi.

Smältande havsisar och glaciärer, försvinnande permafrosttäcke över den sibiriska tundran, metanläckage från ishavsbottnarna, extremväder med torka och översvämningar samt, skogskövling i kombination med landgrabbing och kött- eller biobränsleproduktion har varit ledarrubriker under många år men väldigt lite har hänt. Vi har en oöverträffad förmåga att tro på det vi inte vet samt en lika oöverträffad brist på förmåga att ta varningar på allvar.

Sverige kan bli självförsörjande

IVL-rapporten ”Food consumption choices and climate change” som publicerades i april 2013 belyser hur våra ekologiska fotavtryck, när det gäller vår matkonsumtion, påverkar miljön. Några olika kostalternativ har undersökts och resultatet visar att en säsongsbaserad, övervägande vegetabilisk mathållning är den kost, som ger upphov till minst utsläpp av koldioxid. Forskare på CTH konstaterar i rapporten ”The importance of reduced meat and dairy consumption for meeting stringent climate change targets” att utsläppen av växthusgaser minskar ca 50 gånger vid en övergång från biffkött till baljväxter. Forskningsrapporten ”Resursmat”, www.resursmat.se visar att en övergång till vegetabiliebaserad kost skapar förutsättningar för självförsörjning när det gäller såväl ekologisk mat som fordonsbränsle. Samtidigt friställs över 1,2 miljoner ha jordbruksmarks för alternativ produktion, exempelvis ekologisk odling av vall- och energigrödor för biogasproduktion som skapar utrymme för 50000 nya jobb som ekologiska trädgårdsodlare och förnybara drivmedelsproducenter.

ANNONS

Kombinerad med syntetdiesel produktion baserad på koldioxid, biometan, vätgas samt restprodukter från skogsbruket kan vi enkelt driva världens samtliga fordon, fartyg, samt flyg fossilfritt. Carbon Engineering, Quantafuel och ECOPAR är några av företagen som ligger i framkant när det gäller tekniklösningarna. Om vi använder hybriddrift för våra fordon med biometan/el eller syntetdiesel/el behöver vi inga laddningsstolpar och kan börja skrota kärnkraften omedelbart. Saudi Arabien och Etiopien har utmärkta förutsättningar för att bli världsledande på produktion av syntetdiesel med tanke på att vätgasen kan tillverkas med el från solceller i ökenområden, till skillnad från Premraff som helt enkelt ligger på fel ställe när det gäller att smidigt komma ur fossilbränslefällan. Att lägga ett raffinaderi som med den planerade utbyggnaden kommer att bli landets största enskilda utsläppskälla av koldioxid, i ett av världens vackraste naturområden som bl.a. är ett eldorado för kajakpaddlare skapar stora förluster för turistnäringen och ohälsa åt kringboende.

Fler trädgårdsodlare behövs

Vidare är ekologisk odling ett oeftergivligt krav när det biobränslen från jordbruket. För att förse en bil med årsbehovet av bränsle så behöver en biogasbil 0,3 ha vall medan en etanolbil använder 3,5 ha vete. Preems ACP diesel innehåller dessutom endast 7% RME. Vallen men varken vetet eller rapsen i RME är ekologiskt odlade. En centraliserad drivmedelsproduktion är dessutom oerhört sårbar i ett kristidsperspektiv. En biogasinfrastruktur för självförsörjning av fordonsflottan kräver ca 3000 anläggningar och utgör ett mycket tryggare kristidsalternativ. En nedläggning av Premraff skulle skapa många fler nya jobb än de som skulle försvinna. Turism, uppbyggnad av en biogasinfrastruktur samt stort behov av nya trädgårdsodlare skapar förutsättningar för att ingen skall behöva bli arbetslös.

ANNONS

En sammanvägning av de ekonomiska fördelarna med en övergång från en animaliebaserad till vegetabilisk kost skapar nya möjligheter när det gäller att ta emot nyanlända. Självförsörjning när det gäller mat, drivmedel och växtnäring, minskade luftföroreningar genom fossilfri fordonsflotta och minskade sjukvårdskostnader för behandling av cancer, stroke m.m. ger betydande kostnadsbesparingar i mångmiljardklassen och skapar en unik möjlighet att ge våra flyktingar en möjlighet att bidra till vår matförsörjning och en levande landsbygd. Överskottsmiljarderna samt subsidier som nu används för att stödja animalieproduktionen kan istället användas för att lösa behoven av utbildning och boende för våra flyktingar och ersätta en väntan i ovisshet, med utbildning i hållbart samhällsbyggande kombinerad med lokal självförsörjning på ekologisk mat, växtnäring och förnybar energi som ledstjärnor.

Flyktingar kan bo i jurtor

Genom att använda jurtor, som flyktingarna kan bygga själva, kan vi skapa fältstationer som utgör produktiva kunskapscentra. Dessa kan sedan bli navet i hjulet på en hållbar landsbygdsutveckling med småskalig ekologisk trädgårdsodling, samt råvaror för fordonsbränsleproduktion som bas. Fältstationen kan enkelt nedmonteras och transporteras i containers till valfri plats. När krigshoten är avvärjda kan flyktingarna få möjligheten att återvända med fältstationen till sina hemländer under en återuppbyggnadsfas. Fältstationen blir en inspirationskälla till ett hållbart samhällsbyggande i såväl Sverige som hemlandet. När återuppbyggnaden är klar kan fältstationerna transporteras i containers till platser där de behövs som bäst i FN-regi.

ANNONS

Sammanfattning och vägen framåt

Genom att stoppa utbyggnaden av Premraffs verksamhet och istället ersätta verksamheten med syntetdieselproduktion i Saudi Arabien och Etiopien där den nuvarande ägaren hör hemma, skapas optimala förutsättningar för en fossilfri framtid samt ekologist producerade förnybara bränslealternativ. Sverige kan bli självförsörjande på fordonsbränsle genom att bygga upp en biogasinfrastruktur under förutsättning att vi samtidigt minskar vår köttkonsumtion samt erbjuder dagens bönder möjligheten att bli ekologiska trädgårdsodlare och fordonsbränsleproducenter. För dig som har svårt att avstå från kött så kan viltkött i mån av tillgång vara ett hållbart alternativ. Vidare öppnas vägen till en förbättrad folkhälsa och minskade sjukvårdskostnader. Med biometan och syntetdiesel i tanken kan Sverige bli självförsörjande på ekologisk mat, växtnäring och fossilfritt fordonsbränsle samtidigt som vi kan lösa flyktingfrågan. Sverige har alla förutsättningar att bli ett föredöme för övriga världen när det gäller initiativ till en hållbar och fredligare värld.

Avslutningsvis kommer här några tänkvärda citat som förhoppningsvis kan bidra till eftertanke och inspiration

As long as there are slaughterhouses there will be battle fields - Leo Tolstoy

We cannot have peace among men whose hearts delight in killing any living creature. By every act that glorifies or even tolerates such moronic delight in killing we set back the progress of humanity – Rachel Carson

ANNONS

Björn Martén

pensionär och lärare i hållbart samhällsbyggande