”Som det är i dag likställer Tillväxtverket våra bygglärlingar med gymnasielärlingar eller praktikanter i bredare benämning. En felaktig slutsats", skriver Emma Schewenius och Elin Kebert, Byggföretagen.
”Som det är i dag likställer Tillväxtverket våra bygglärlingar med gymnasielärlingar eller praktikanter i bredare benämning. En felaktig slutsats", skriver Emma Schewenius och Elin Kebert, Byggföretagen. Bild: Claudio Bresciani/TT

Stor risk att tusentals bygglärlingar sjabblas bort

Tusentals lärlingar i byggbranschen runt om i Sverige riskerar att förlora sin framtid på grund av hastigt framtagna permitteringsregler.

ANNONS

Vi har uppmanat Tillväxtverket, den myndighet som hanterar och tolkar korttidspermitteringarna, att ändra reglerna. Trots det har ingenting hänt. Nu måste näringsminister Ibrahim Baylan kliva fram och visa att regeringen menar allvar när de säger sig vilja ta ansvar för att trygga byggbranschens kompetensförsörjning.

Det svenska lärlingssystemet inom byggbranschen har anor från 1800-talet. Systemet är en viktig del av en byggnadsarbetares karriärstart. Hos oss blir en person lärling först efter avslutad utbildning. Men Tillväxtverket förstår inte detta. På grund av coronapandemin är det många företag som tvingats söka permitteringsstöd. Innan stödet kan betalas ut måste arbetsgivaren göra allt de kan för att sänka kostnaderna, vilket är rimligt. Men att våra lärlingar och praktikanter måste lämna jobbet är helt fel.

ANNONS

Som det är i dag likställer Tillväxtverket våra bygglärlingar med gymnasielärlingar eller praktikanter i bredare benämning. En felaktig slutsats. Våra lärlingar är tillsvidareanställda precis som alla andra, de har fast anställning och lön från dag ett. Om Tillväxtverket inte ändrar reglerna riskerar 3 500 bygglärlingar förlora sina jobb. 1 500 lärlingar har redan lämnat vår bransch sedan 2019 på grund av osäkerhet.

Detta går också i direkt motsatt riktning till regeringens eget mål om att minst 25 procent av de som nyanställs inom bygg och anläggningsbranschen ska vara kvinnor år 2030. Skolverket presenterade nyligen statistik som visar att antalet kvinnliga förstahandssökande till bygg- och anläggningsprogrammet ökade med 32 procent höstterminen 2020 jämfört med 2019. Det är bra nyheter! Tyvärr riskerar en stor del av dessa tjejer att inte få ett jobb när utbildningen är klar om rådande permitteringsregler kvarstår. Det vore illa.

Därför föreslår vi att näringsministern verkar för att ändra nuvarande regler i likhet med andra europeiska länder. Frankrike och Tyskland ger till exempel ersättning till företag som nyanställer lärlingar. I motsats till den svenska strategin jobbar dessa länder aktivt för att motivera sina företag att välkomna lärlingar.

Vi vill fortsätta att rusta och bygga landet ur den rådande ekonomiska kris som coronaviruset fört med sig. Regeringen måste ta sitt ansvar i frågan om bygglärlingar. Annars kommer vi att förlora en hel generation av unga, ambitiösa killar och tjejer redo att börja jobba för Sveriges återhämtning.

ANNONS

Emma Schewenius

bransch- och föreningsansvarig Byggföretagen

Elin Kebert

nationell samordnare för kompetensförsörjning Byggföretagen