"Det förslag till åtgärdsprogram för de kommande sex åren som vattenmyndigheterna lagt fram saknar verklighetsförankring", skriver Torsten Torstensson.

ANNONS