"Varje elev är en unik individ som har rätt att bli sedd och få den hjälp och stöd hon/han behöver, och det går bättre i en mindre enhet", skriver Hans-Joachim Isenheim (MP).
"Varje elev är en unik individ som har rätt att bli sedd och få den hjälp och stöd hon/han behöver, och det går bättre i en mindre enhet", skriver Hans-Joachim Isenheim (MP). Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

Stora skolor ger inte bättre studieresultat

Vid senaste kommunstyrelsemötet i Munkedal blev debatten om ett initiativärende från KD angående utbyggnad/renovering av Brukskolan och Munkedalsskolan så utdragen att bara en del av de ärenden som skulle behandlas har hunnits med.

ANNONS

Egentligen handlar det hela om ”ska vi bygga en ny skola för elever som går i 4–6:an eller ska vi bygga ut våra befintliga skolor?”

En ny skolbyggnad leder inte automatiskt till bättre skolresultat, som man vill indoktrinera oss, men vi vet att en ny stor skola byggd på Kungsmarken är början till en centralisering av skolverksamheten i Munkedals kommun.

LÄS MER:Kristdemokraterna vill ha en skola i varje kommundel

Munkedals kommun har inga små byskolor med några få elever, våra skolor är tillräckligt stora (sett till elevantalet) för att tillgodose en bra undervisning. Problemet är bara att behövliga renoveringar och utbyggnader inte har genomförts.

Det är välkänt att Socialdemokraterna gärna vill se en centralisering av skolverksamheten, och då spela det ingen roll i vilken del av landet vi befinner oss, men Luleå är ett skräckexempel på hur politiken ville ändra skolstrukturen men en folkomröstning där över 91 procent av de röstande satte stopp för det.

ANNONS

Vi har bra skolor i Munkedals kommun, vi behöver inte en till för 150 miljoner kronor plus 100 miljoner till renovering av de andra skolorna.

Renovera och bygga ut våra befintliga skolor till moderna och framtidsanpassade lärmiljöer till en kostnad av halva summan!

LÄS MER:Ologiskt resonemang om ny skola i Munkedal

Vi har ansvar för våra kommuninvånares skattepengar och ska inte skuldsätta nästa generation invånare. Stora skolor ger inte bättre studieresultat, tvärtom, varje elev är en unik individ som har rätt att bli sedd och få den hjälp och stöd hon/han behöver, och det går bättre i en mindre enhet. Det är också välkänt att risk för mobbning och utanförskap som leder till psykisk ohälsa är mycket större i en stor skola.

Vad är det föräldrarna vill ha för sina barn? Bygga ut och renovera Bruksskolan och Munkedalsskolan eller flytta alla elever förutom de till årskurs 3 till en ny skola på Kungsmarken?

För Miljöpartiet i Munkedal är framtiden hållbar och det betyder också att vi vill bevara det vi har, renovera och bygga ut och satsa pengar på kompetent personal för barnens bästa.

Hans-Joachim Isenheim

ordförande, Miljöpartiet de gröna i Munkedal