Det är en helt orimlig situation både för patientsäkerheten, skriver debattören.
Det är en helt orimlig situation både för patientsäkerheten, skriver debattören. Bild: Stefan Bennhage

Större satsningar behövs för en hållbar vårdsituation

Det är en helt orimlig situation både för patientsäkerheten, skriver debattören.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

I ett beslut som togs av Arbetsmiljöverket 2016, förbjuds korridorer att användas som vårdplatser på Näl. Vitet att bryta mot förbudet är 300 000 kronor per överbelagd avdelning. Ändå används i dagsläget korridorer som vårdplatser. Det är en helt orimlig situation både för patientsäkerheten men också för medarbetarna som sliter dygnet runt för att försöka få vården att gå ihop, men som gång på fallerar för att det råder brist på sjukvårdspersonal och vårdplatser. Medarbetare beskriver hur de inte räcker till för patienterna. Arbetsbelastningen är orimligt hög och medarbetare flyttas runt mellan olika verksamheter mot sin vilja för att kunna ge anställda semester samt avdelningar får hålla stängt under sommaren. Detta medför att anställda blir utbrända och säger upp sig. Det är nog nu, så här kan vi inte ha det längre!

ANNONS

Vi behöver en bättre bemanningssituation för att kunna ge rätt och tillräcklig vård till alla som behöver det. Nuvarande lönesatsningar på sjuksköterskor i 24/7 vården är alldeles för otillräckliga och genererar inte vårdpersonal i den utsträckning som krävs. Det fasta lönepåslaget bör öka för sjuksköterskor under kommande år. Det råder nu en väldigt stor brist på sjuksköterskor och det kommer bara bli värre sett till den demografiska utvecklingen och att sjuksköterskor söker sig till attraktivare arbetsgivare som kommun och bemanningsföretag.

När både arbetsmiljön försämras och vårdskadorna ökar så är det verkligen en dålig politik som förs i Västra Götalandsregionen. För att komma till rätta med detta lade Socialdemokraterna ett initiativärende i regionstyrelsen redan i februari med avsikt att ta fram en plan för att öka antalet disponibla vårdplatser för att nå 90 procent beläggningsgrad. Genom de få redovisningar som getts till regionstyrelsen efter att förslaget till slut gått igenom kan det konstateras att antalet disponibla vårdplatser snarare har minskat än ökat.

Pengar finns till att göra regionen till en attraktivare arbetsgivare. Bara de senaste tre åren har regionen gått med 5,5 miljarder kronor i överskott. En ständig underfinansiering av hälso- och sjukvården i kombination med för lite pengar i budgeten till löner har resulterat i den krisande vårdsituation som vi befinner oss i idag. Mer pengar bör således avsättas till hälso- och sjukvården för att regionens verksamheter inte ska behöva tampas med underskott och besparingar år efter år. Att fixa till detta borde vara en högt prioriterad fråga för styrande politiker i regionen. Fler vårdplatser, förbättrad arbetsmiljö och fler händer i vården behövs för en hållbar situation både för patienter och sjukvårdspersonal.

ANNONS

Regionen kan bättre!

Patrik Thorenius

sjuksköterska NU-sjukvården

ANNONS