Straffa inte oss på landsbygden

De som bor i stan borde betala högre fordonsskatt!

ANNONS

Håller klimatdebatten på att bara gynna eliten? Mycket tyder på att storstadsfolket med tillgång till kollektivtrafik som subventioneras av oss alla vill straffa oss som bor på landsbygden. Bensinuppror och ”gula västar” är tecken i tiden som belyser frågan.

Jag förstår att beskattning av oljebaserade drivmedel är PK (politiskt korrekt) för många. Den har emellertid sina stora nackdelar ur regionalpolitisk synpunkt. Samtidigt är det svårt att ha olika beskattning på drivmedel i förhållande till var man bor. Däremot torde det vara möjligt att beskatta fordon på ett annat sätt. Att införa en differentierad fordonsskatt borde politikerna utreda. Alltså att man får betala mer skatt på fordon där ägaren är skriven i storstäder och mindre eller ingen där befolkningen huvudsakligen är beroende av eget fordon för sin dagliga service och försörjning. Det räcker inte med att justera reseavdrag.

ANNONS

Det skulle troligen medföra att folk får större möjlighet att bo och arbeta utanför storstäder och i någon mån bromsa upp den enorma urbanisering som ligger i tiden.

Uppmuntra i stället för att straffa de som vill leva på landsbygden!

Claes Toreld

Fristående debattör