Osäkerheten är väl snarare långt till barnens kompisar, avsaknad av kollektivtrafik med mera, uttrycker skribenten.
Osäkerheten är väl snarare långt till barnens kompisar, avsaknad av kollektivtrafik med mera, uttrycker skribenten. Bild: Andreas Olsson

Strandskyddet är viktigt för alla

Replik på "Vänsterpartiet är ett landsbygdsfientligt parti"

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Johan Hultberg (M) hävdar att Vänsterpartiet är ett landsbygdsfientligt parti då vi vill bevara nuvarande strandskydd. Jag tror inte att strandskyddet är anledningen till tveksamhet att bo på landet. Jag tror det är den fria naturen som lockar och dessutom är husen mycket billigare. Osäkerheten är väl snarare långt till barnens kompisar, avsaknad av kollektivtrafik, längre avstånd till skola och affärer.

Du skriver att Vänsterpartiet vill inskränka och detaljreglera yrkesfisket, lantbruk och skogsbruk. Du har delvis rätt. Fisket har tyvärr inte längre den stora betydelse som det en gång hade. Skulden till detta är industrifisket, de stora fiskefartygen i Göteborgsområdet som med sina jättetrålare minskat de tidigare de stora stabila fiskbestånden. Vänsterpartiet värnar det kustnära fisket som det bedrivs i Norra Bohuslän. Vi välkomnar reglering och övervakning som tyvärr är nödvändig då det finns ansvarslösa yrkesfiskare som fuskar.

ANNONS

Vi är för ett hållbart svenskt jordbruk och är rejält bekymrade över de många nedlagda jordbruken. Självförsörjningsgraden är skrämmande låg och nu särskilt oroande på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Vi är för familjejordbruk och stödjer övergång till ekologisk odling.

Ja Johan – vi är oense om skogspolitiken. Där behövs den förändring som EU-kommissionen kräver för klimatet och den biologiska mångfalden. Vi vill sluta kalavverkning skydda våra få återstående naturskogar och införa kontinuitetsskogsbruk.

Slutligen – Vänsterpartiet har länge förespråkat ett avståndsbaserat reseavdrag, ett reseavdrag som inte missgynnar kollektivtrafikresenärer. Ett nytt avståndsbaserat reseavdrag bör gynna resande med kollektivtrafik och cykel och de som bor i glesbygd.

Erland Svenson

Vänsterpartiet Tanum

ANNONS