Stryps bidraget för folkbildning drabbas alla medborgare

Flera studieförbund går nu tillsammans under kampanjen ”Rör inte vår folkbildning i Uddevalla!” med syftet att visa vad det förlorade kommunbidragets konsekvenser hade blivit, menar debattörer.