"Studieförbunden har så mycket att ge"

Replik till ledare av Max Eskilsson

ANNONS

Max Eskilsson ifrågasätter i Bohusläningen (7/9) de offentliga bidragen till folkbildningen med avstamp från den aktuella utredningen av Erik Amnå om Ibn Rushd. Folkbildningsrådet skriver att Ibn Rushd bidrar till att uppfylla målen för folkbildningen, men verksamheterna innehåller också exempel på svagheter och felsteg: ”Rapporten visar inte att statsbidraget har använts på ett felaktigt sätt, i förhållande till statsbidragsvillkoren.”

LÄS MER:Inte bara extrema är bidragsberoende

Eskilsson ser varken syftet med eller hur användningen av statliga medel till folkbildningen främjar fritt demokratiskt engagemang och skapar öppna mötesplatser. Några exempel på vad studieförbundens fria och frivilliga folkbildning betyder idag: 955 000 personer per år deltar i studierna – fler än i den kommunala grundskolan. Kulturprogrammen har 20 miljoner besökare – fler än landets biobesökare. Vi engagerar 115 000 cirkelledare varav 100 000 helt ideellt. Studieförbunden finns och värnar om att finnas i Sveriges alla kommuner, det i en tid när många andra organisationer centraliserar.

ANNONS

Studieförbund fortsätter att vara inkörsport till jobb och utbildning. Nationalekonomen Charlotta Mellander har visat att arbetslösa som deltagit i studiecirkel oftare får jobb än de som inte deltagit. Särskilt stor är effekten för utrikes födda. De tio studieförbunden engagerar personer i utanförskap effektivare än myndigheterna, särskilt i marginaliserade stadsdelar.

Vi tar till oss kritiken om att Folkbildningsrådet och studieförbunden behöver bli bättre på transparens och kvalitetssäkring. Därför att studieförbunden har så mycket att ge, och det bör synas bättre.

David Samuelsson

Studieförbundens generalsekreterare.