Ett sätt att undkomma ansvar för den egna verksamheten? menar signaturen.
Ett sätt att undkomma ansvar för den egna verksamheten? menar signaturen. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Styrande försöker undgå ansvar

Ett sätt att undkomma ansvar för den egna verksamheten? menar signaturen.

ANNONS

Replik på ”Låt kommunerna få bestämma över skoletableringar”.

58 ungdomar av 558 elever nådde inte behörighet till gymnasiet i år i Uddevalla kommunala skolor, tio procent. I skolan med störst avvikelse blev 22 procent obehöriga. Något bättre jämfört med tidigare år. En katastrof för barnet som inte lyckas.

Politiker i barn- och utbildningsnämnden (BUN) vänder nu blicken mot de 119 elever som går i Uddevallas friskolor. Ett sätt att undkomma ansvar för den egna verksamheten? På kommunens hemsida finns statistik om läget, kunskap saknas inte! Jag biträder uppfattningen om vinsternas skadliga effekter i skolan men det hanteras nu av rikspolitikerna. Syftet med friskolorna var att ge utrymme för annan pedagogik, valfrihet etcetera. Den utmaningen har inte Uddevalla kommuns skoladministration tagit.

ANNONS

Politikerna i BUN är skolhuvudmän, ytterst ansvariga för våra barns skolgång. Ändå vägrar politikerna diskutera hur vi i Uddevalla ska förbättra vår skola. Ett ämne de lämnar till förvaltningen som duckar om frågorna. Hänvisar till rektorer och framtida metoder när vi alla vet att det handlar om konkret studiero i klassrummen.

Redan i årskurs 7 ser lärare ungdomar som inte lämnar in uppgifter, inte förmår uttrycka sig på skolspråket. Undervisningen rullar på till årskurs 9 då eleven möjligtvis får anpassad studiegång, minskar antalet ämnen för att orka med till avslutningsdagen. I all annan undervisning anpassar man startnivån till eleverna. När elev inte hänger med uppmärksammar man omedelbart och ger stöd. Barn som inte förstår blir rastlösa, respektlösa som ett rop på hjälp. Resultatet har vi sett år efter år. Flera generationer högstadieelever har förlorats.

Ämnesläraren känner eleven bäst. Ämnesläraren får mängder av information om sitt lektionsupplägg vid samtal med eleven. Där skapar läraren beprövad erfarenhet. Det fungerar i regel inte att ställa barnet i kön till elevhälsan eller skyffla in dem i mindre grupp med en övervakande vuxen. När ska vi få ett seriöst samtal i kommunen om dessa frågor?

Karl-Göran Sundvall

före detta högstadielärare

ANNONS