Riksdagens partier måste hålla sina löften om fortsatt svenskt stöd till FN, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson inför valet.
Riksdagens partier måste hålla sina löften om fortsatt svenskt stöd till FN, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson inför valet. Bild: Johan Nilsson/TT

Svenska FN-förbundet inför valet: Fråga dina politiker om FN!

Riksdagens partier måste hålla sina löften om fortsatt svenskt stöd till FN, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson inför valet.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Kriget i Ukraina, pandemin och klimathotet gör omvärldsfrågorna viktigare än någonsin. Svenska valrörelser domineras ofta av inrikespolitik och plånboksfrågor men inför årets val måste partier och politiker höja blicken och förhålla sig också till krig och konflikter, pandemi och klimathot. Höjda livsmedelspriser, dyrare bensin och brist på vissa varor och råvaror påminner om att omvärldsfrågorna har flyttat in i de svenska vardagsrummen. Sommarens värmerekord i Europa och extremväder med orkaner, översvämningar, värmeböljor och skogsbränder världen över manar samtidigt till eftertanke om klimatkrisens konsekvenser.

Inför valet den 11 september har Svenska FN-förbundet frågat riksdagspartierna dels om de är beredda att stärka FN och det globala samarbetet, dels hur de ser på det svenska biståndet. Svaren visar att sex av åtta partier står bakom enprocentsmålet för biståndet. Partierna framhåller FN:s roll samt behovet av reformering av FN-arbetet. Att FN ska vara en stark organisation är en utbredd uppfattning bland partierna.

ANNONS

FN bidrar till en säkrare, mer trygg och rättvis värld. Bistånd som kanaliseras genom världsorganisationen bidrar till mat, vaccin, utbildning samt bättre villkor för världens flickor och kvinnor. Genom FN-arbetet förebyggs nya konflikter och ytterligare flyktingkatastrofer – och FN är den enda platsen där nästan alla världens länder möts för att hantera gemensamma problem.

Sverige har länge varit ett aktivt FN-land och en stor humanitär givare. Svenska regeringar har genom åren verkat för konfliktförebyggande, nedrustning, jämställdhet och kontakter med civilsamhället. Tillsammans med andra små och medelstora länder har Sverige försvarat grundläggande FN-värderingar om fred och rättvisa. Det multilaterala samarbetet blir ännu viktigare när totalitära ledare hotar fredliga grannar, när kärnvapenhotet åter gör sig påmint och när hunger och fattigdom breder ut sig.

Sverige är i kraft av stort engagemang och konstruktivt arbete en kraft att räkna med i FN. Så måste det förbli. Just nu pågår en spännande diskussion om FN:s framtid inför ett stort möte som hålls nästa år. Där har Sveriges regering och invånare mycket att bidra med. Inför valet uppmuntrar vi alla väljare att på torg och i valstugor påminna partier och politiker om deras löften om stöd till FN-samarbetet – och att kräva att löftena hålls även efter valet.

ANNONS

De globala utmaningarna är fler och större än på länge och det är avgörande att världens länder har en plattform för dialog och lösningar. FN och den regelbaserade världsordningen är avgörande för alla världens människor. När vår gemensamma säkerhet hotas krävs ett samtal om det multilaterala samarbetets betydelse också för människor i Sverige. Därför måste årets valrörelse handla också om fortsatt ekonomiskt och politiskt stöd för FN-arbetet.

Annelie Börjesson

ordförande i Svenska FN-förbundet

ANNONS