STOCKHOLM 20201022Maria Malmer Stenergard, Moderaternas migrationspolitiska talesperson, presenterar nya förslag inom det migrationspolitiska området under en pressträff i riksdagens pressrum.Foto: Claudio Bresciani/TT kod 10090
STOCKHOLM 20201022Maria Malmer Stenergard, Moderaternas migrationspolitiska talesperson, presenterar nya förslag inom det migrationspolitiska området under en pressträff i riksdagens pressrum.Foto: Claudio Bresciani/TT kod 10090 Bild: Claudio Bresciani/TT

Sverige behöver bli bättre på att ta till vara den arbetskraft som finns i landet

Vi kan inte blunda för att regelverket i alltför stor utsträckning är förknippat med fusk och missbruk.

ANNONS

En ledartext i Bohusläningen (30/3) menar att Sverige blir svagare som kunskapsnation om Moderaternas förslag till nya regler för arbetskraftsinvandring genomförs. Oron är kraftigt överdriven.

LÄS MER:Stoppa kompetensutvisningarna – inte de som kan försörja sig

Arbetskraftsinvandringen har varit och kommer fortsätta att vara viktig för svenska företag och för Sverige. Det kan också konstateras att Moderaterna, precis som det argumenteras i ledartexten, tycker att det är mycket problematiskt med de så kallade kompetensutvisningarna. Här har Moderaterna drivit på regeringen och nu finns det, tack vare oss, ett färdigt förslag. Kompetensutvisningarna måste upphöra.

Vad gäller vårt förslag på lönekrav motsvarande medianlön (31 700 kr/mån) så kan man konstatera att exempelvis fackförbundet Sveriges Ingenjörer rekommenderar en ingångslön i år på 34 400 kr/mån för en högskoleingenjör och 36 300 kr/mån för en civilingenjör. Enligt Unionen ligger marknadslönen för en nätverkstekniker i år mellan 36 000 och 47 000 kronor per månad. Det är en bra bit ovanför vårt förslag på lönekrav. Det finns också ett undantag för lönekravet för säsongsarbete, exempelvis bärplockare och plantörer i de gröna näringarna.

ANNONS

Nuvarande regelverk behöver värnas och utvecklas. Moderaterna vill inte se en återgång till en arbetsmarknadsprövning där fack och myndigheter avgör vilken kompetens företagen behöver. Vi kan dock inte blunda för att regelverket i alltför stor utsträckning är förknippat med fusk och missbruk. Likaså ser vi att det behövs kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med växande utanförskap, bidragsberoende och arbetslöshet.

De regelförändringar vi föreslår kombineras med en bidragsreform, där drivkrafterna för arbete stärks.

Sverige behöver bli bättre på att ta till vara den arbetskraft som finns i landet, så att fler kan gå från bidrag till egen försörjning. År 2019 kom mer än 2 000 människor från andra sidan jorden för att diska, dela ut tidningar och jobba snabbmatsrestauranger. Det är rimligt att tro att den arbetskraften redan finns i Sverige.

Maria Malmer Stenergard (M)

Migrationspolitisk talesperson

ANNONS