Sverige behöver mindre av konflikt och mer av framtidstro

Magnus Jacobsson (KD): Tillsammans kan vi skapa en bra migrationspolitik som respekterar de mänskliga rättigheterna.

ANNONS

Hur sammanfattar man 10 år? Vad har varit de stora frågorna som präglat 2010-talet? För egen del anser jag att 2015 satte bilden för hela detta decennium. Före och under flyktingkrisen 2015 var det självklart för de absolut flesta att man bryr sig om dem som far illa och man gör allt det man kan för att hjälpa folk i nöd. Efter 2015 har det dykt upp helt andra värderingar. I stället för att hjälpa andra fokuserar allt fler på hur man kan ”skydda” sig själv.

Den politiska debatten har skiftat, från att ”öppna hjärtan” och visa omsorg, till att ”stänga gränser” och fokusera på det egna. Öppenhet har bytts mot slutenhet. Samtidigt med denna utveckling har samhällsdebatten blivit allt råare. Där vi tidigare såg alla som personer med förmåga att göra något bra för Sverige så pekas idag enskilda personer och grupper ut som själva samhällsproblemet. Man kan fundera över vad denna hårdnande politiska debatt kommer att få för konsekvenser för det uppväxande släktet, som både i ord och handling får veta att de egentligen inte hör hemma här.

ANNONS

En annan politisk förändring är att i princip allt har blivit ytor för konflikt. Oavsett om vi pratar om ett enskilt badhus eller köerna i vården, om integrationen, om migrations-, kriminal- och eller energipolitiken så är det konflikt som har varit 2010-talets ledord. Detta är en tragisk utveckling då inga av de stora frågorna kommer att kunna lösas av ett enskilt parti eller via en konfrontatorisk strategi. Sverige behöver inte mer av konflikt. Sverige behöver mer av samförstånd och framtidstro.

Jag hoppas att vi kommer att lämna 2010-talets tragiska konflikt- och utanförskapsretorik bakom oss och att 2020-talet får bli en period där vi fokuserar på samförstånd med insikt om att vi måste jobba tillsammans om vi skall göra Sverige till ett ännu bättre land än vad det redan är.

Tillsammans kan vi lösa problemen i vården.

Tillsammans kan vi lösa integrationsproblemen.

Tillsammans kan vi skapa en bra migrationspolitik som respekterar de mänskliga rättigheterna.

Tillsammans kan vi förebygga och bekämpa kriminaliteten.

Tillsammans kan vi skapa en energipolitik som tar hänsyn till ekonomin, miljön och människors vardag.

Tillsammans kan vi förändra allt.

Jag hoppas att det är fler som tror på idén om att vi kan arbeta tillsammans, då det är den enda väg som på lång sikt är genomförbar. Vi bor här, vi arbetar här, vi lever här och oavsett om vi gillar det eller ej så är vi kopplade till varandra. Jag håller inte med om allt som alla andra tycker eller säger men om vi skall lyckas med att vända den negativa utvecklingen som vi ser i samhällsdebatten så måste vi orka med att även lyssna på dem som vi inte håller med.

ANNONS

Genom att samtala med och lyssna på alla kan vi hitta vägar där vi inte trodde att det fanns en väg. Om vårt gemensamma mål är att göra Sverige och Europa bättre så är jag övertygad om att vi kan göra det förutsätt att vi är bereda att släppa lite på den egna prestigen och försöka att i så många frågor som möjligt arbeta tillsammans.

Magnus Jacobsson (KD)

riksdagsledamot