Svenska flaggan.
Lennart Svensson har några förslag på områden som borde reformeras i Sverige. Bild: Jonatan Gernes

Sverige behöver reformeras

Efter partiledarnas tal under Järvaveckan kan man fråga sig om det är samma land som beskrivs.

ANNONS

Erik Nord, polisområdeschef i Storgöteborg, gav oss genom en insändare i GP 30 maj en trovärdig lägesbeskrivning. Han försöker förklara varför Sverige har flest dödsskjutningar i hela Europa. Nord slår fast att det i dag inte är någon hemlighet att gäng- och nätverkskriminaliteten med skjutningar och sprängningar kan kopplas till migrationen. En stor internationell polisinsats genomfördes häromdagen, varvid 800 brottslingar frihetsberövades. Den svenska polisen grep 155, nästan 20 procent. En utstickande stor andel för vårt lilla land.

LÄS MER:Ny brottschatt knäckt – hundratals gripna

Några angelägna områden att reformera:

• Migration/integration: Invandringen måste minimeras de närmaste fem åren. Vi måste få tid att integrera redan anlända flyktingar och åtgärda befintlig segregering.

ANNONS

• Polis-/åklagarenheter: Dessa enheter måste förstärkas minst 10 procent. Polisantalet måste bör vara 33 000 om fem år. Kriminalvården är mycket överbelastad och bygger nya lokaler. Varför inte pröva att upphandla fängelsevård utomlands för i första hand icke-svenska medborgare och livstidsdömda?

LÄS MER:Misslyckad integration har splittrat Sverige

• Sjukvård/äldreomsorg: Långt före covid-19-pandemin hade svensk sjukvård stora dokumenterade problem. Pandemin tydliggjorde bristerna, framför allt i sjukvårdens organisation. Vårdpersonalen har gjort heroiska insatser. Regeringen har fått svidande kritik. Pandemihanteringen är ett stort misslyckande. Det går inte att bortförklara skillnaderna i antalet döda i våra grannländer. Sverige har i skrivande stund 14 562 döda mot Norges, Finlands och Danmarks sammantagna antal, 4 263. Vi har 1 409 döda per miljon invånare och grannländerna 257! Särskilt beklämmande var situationen på våra äldreboenden. Brukarna fick inte den läkar- och sjukhusvård som de hade rätt till utan de sattes i stället under palliativ behandling. Det är hög tid att lägga ned regionerna och ersätta dem med en statlig organisation.

• Skola och utbildning: Denna viktiga samhällsfunktion har under decennier fungerat som experimentverkstad. Kontinuiteten har varit obefintlig. Lärarnas auktoritet är som bortblåst. Den senaste Pisa-undersökningen blev berättigat ifrågasatt. Röster höjs ofta för att staten måste återta ledarrollen.

LÄS MER:Nödvändigt att förstatliga skolan

• Rikshushållning: Våra höga skatter räcker inte till allt. Pengar är heller inte alltid lösningen. Regeringen har slussat ut enorma summor för att lappa och laga men oftast utan resultat. Det krävs rikshushållning och ständigt ifrågasättande. Behövs alla myndigheter? Behövs all svällande administration? Behöver Sverige vara bäst i klassen då det gäller internationella bidrag? När bidragsorganet DAC i april redovisade ländernas bistånd för år 2020 gav vi mest i procent av bruttonationalinkomsten, BNI, 1,14 procent, att jämföra med FN-målet på 0,7 procent. Hade vi levererat målsiffran hade staten sparat 22 miljarder. Genomsnittligt bidrag var endast 0,32 procent.

ANNONS

Personal inom sjukvård, polis och skola måste få löner och arbetsvillkor i förhållande till sin kompetens. Sverige äger en skamfläck, de så kallade fattigpensionärerna. Det kan inte vara rimligt att vårt land ska ha fler än 300 000!

Lennart Svensson

Uddevalla