Svenska djurskyddsregler innebär bland annat att svenska kor får gå ute på bete på sommaren, skriver MP-politiker.
Svenska djurskyddsregler innebär bland annat att svenska kor får gå ute på bete på sommaren, skriver MP-politiker. Bild: Linn Bergbrant

Sverige ska fortsätta vara ett föregångsland för friskare djur

Moderaterna Jörgen Warborn och Mats Abrahamsson skriver att svenska krav inte ska gå utöver EU:s minimiregler. Utan att gå in på några exempel vill de sänka kraven på det svenska djurskyddet. Vad det i praktiken innebär undviker Warborn och Abrahamsson beskriva.

ANNONS

Replik till Jörgen Warborn (M) och Mats Abrahamsson (M)

LÄS MER:Vi får gärna vara bäst i klassen – men inte på att krångla till det

Svenska djurskyddsregler innebär att svenska kor får gå ute på bete på sommaren. Det bidrar till öppet landskap, biologisk mångfald samt kolinlagring i beteshagarna. Det mår korna bra av och så har det en positiv effekt på flera miljömål.

Svenska djurskyddsregler innebär att det inte är tillåtet med fixering av suggor. Suggor som ligger fastspända och inte kan röra sig under en period av 160 dagar är tillåtet i övriga EU.

Svenska djurskyddsregler innebär att det är max 8 timmars transport till slakteriet. I övriga EU är det 14 timmar plus ytterligare 14 timmar om djuren får vatten och en timmes vila. Det här är några exempel på hur Moderaterna vill försämra för de svenska lantbruksdjuren.

ANNONS

Miljöpartiet de gröna vill att Sverige ska fortsätta vara ett föregångsland. Vi vill se en god djurvälfärd inom hela EU. Vi vill att svenska bönder ska få ersättning för de ekosystemtjänster som deras arbete bidrar till. Vi vill att inköp till offentlig verksamhet ska vara miljövänliga och att de ska gynna en god djurvälfärd.

Elisabeth Falkhaven (MP)

riksdagsledamot och djurpolitisk talesperson

Yngve Johansson (MP)

kommunfullmäktigeledamot, Sotenäs kommun

LÄS MER:Vårdskuld efter coronapandemin – för djursjukvården