Visst måste vi tänka globalt om klimatet. Så här såg jorden ut från Apollo 16.
Visst måste vi tänka globalt om klimatet. Så här såg jorden ut från Apollo 16. Bild: NASA

Sverigedemokraterna förstår inte klimatutmaningen

Utsläppen känner inga gränser - men vi måste agera lokalt!

ANNONS

Svar till Magnus Harjapää (SD) 28 juni

LÄS MER:Vår region kan inte påverka klimatet på något avgörande sätt

SD skriver i Bohusläningen att vi måste minska de totala utsläppen globalt och att utsläppen inte känner några gränser – en uppfattning som är korrekt.

Men att det skulle innebära att vi kan luta oss tillbaka och avsäga oss ansvar är helt oansvarigt och motsägelsefullt. Det finns inte någon stad eller region i Sverige som kan fortsätta som vanligt. Vi måste få ner våra gemensamma utsläpp nu. Genom att vi här i Västra Götaland kan få ner våra utsläpp, så minskar vi också den globala miljöbelastningen och kan visa andra att det är möjligt.

ANNONS

Västra Götalandsregionen är pådrivande i att skapa nytänkande och innovationer för klimatsmarta produkter, flöden och samhällslösningar samt på att underlätta en klimatsmart livsstil. Åtgärder för att minska konsumtion och öka förutsättningarna för en cirkulär ekonomi ska genomföras. Vi ska ett miljöarbete i framkant som ska locka fler att ta efter. Västra Götalandsregionens potential att kunna påverka globalt ska därför inte förringas.

Självklart ska vi adressera både de direkta och indirekta utsläppen, annars blir allt annat verkningslöst. Samtidigt måste fokus ligga på de utsläpp som vi regionalt har politisk rådighet att kunna påverka effektivt.

De uttryck och oförståelse som tyvärr Sverigedemokraterna uppvisar inför klimatutmaningen återfinns runt om i världen. Det är också det som gör att den gröna omställningen går för långsamt. Och hur kan vi utkräva ansvar från andra länder när vi själva inte gör något åt det? Någon måste visa att det är möjligt och komma med kunskap och åtgärder för att lyckas nå upp till de mål vi ställt oss bakom. Miljön och klimatet har inte tid med politiker som avsäger sig ansvaret i att minska utsläppen.

Magnus Berntsson (KD)

Ordförande i miljönämnden

Peter Sögaard (MP)

Regionfullmäktigeledamot