”När vi blir gamla blir vi sjuka” är ett påstående som tyvärr generellt äger sin riktighet, uttrycker debattören.

ANNONS