Sveriges klimatpolitik har gått i stå

Sveriges klimatpolitik har gått i stå. Utsläppen minskar inte. Ett bekymmer är att regering och riksdag satt tvångströja på sig själva. Budgetlagen gör det i princip omöjligt för staten att leda genom stora strukturomvandlingar så som gjordes vid flera tillfällen under 1900-talet.

ANNONS

Enligt forskarna behövs det genomgripande beslut. Snabb avveckling av subventioner riktade till bilåkande, användning av fossila bränslen och ohållbar konsumtion behöver ske parallellt med storskaliga investeringsbeslut riktade till förnybar energi, tåg och kollektivtrafik, förbättrad markanvändning och energieffektivisering.

Staten behöver en särskild klimatinvesteringsbudget som omfattar minst 100 miljarder årligen under de närmaste tio åren. Den kan finansieras med statlig upplåning, pensionsfonder, obligationer och riktade investeringsstöd till företag som vill satsa hållbart.

Dessutom behövs en omfattande skatteväxling med tydlig rättviseprofil så att den privata konsumtionen, som nu drivs av ett fåtal allt rikare grupper, riktas om till nödvändiga behov för utsatta grupper och regioner.

ANNONS

Gör om 73-punktsöverenskommelsen till 73 punkter för ett klimatnödläge. Några idéer skissas ovan. Gör det nu. Klimat och biologisk mångfald har inte tid att vänta på nästa mandatperiod.

Torbjörn Vennström