Palestina
Sveriges regering fortsätter vapensamarbetet med Israel och minimerar hjälpen till palestinierna, menar Gunnar Olofsson. Bild: Pontus Lundahl/TT

Sveriges regering fortsätter sin flört med folkmordet

Sveriges regering fortsätter vapensamarbetet med Israel och minimerar hjälpen till palestinierna. De avstår från varje sanktion eller annan åtgärd att få stopp på övergreppen, menar Gunnar Olofsson.

ANNONS
|

Det så kallade “kriget” i Gaza – egentligen huvudsakligen en massaker på civila palestinier – fortsätter. Fram till nu (8 juli) har, enligt FN:s observatörsstyrka OCHA, 38 193 personer dödats och 87 903 skadats. Hälften av offren är barn. Trots en bindande resolution i FN:s säkerhetsråd, och uppmaning från FN:s Internationella Domstol i Haag att upphöra med övergreppen, fortsätter massakrerna. Varför är det så?

I nuläget har 146 länder, inklusive Sverige, erkänt staten Palestina. Enligt FN:s princip “Skyldighet att Skydda” (“Resonsibility to Protect”, “R2P”, 2005) har varje medlemsland skyldighet att skydda sin befolkning mot folkmord och andra övergrepp. Skyldigheten gäller även att “hjälpa” andra med detta om man inte klarar av det själva. R2P är tydligt giltig i fallet Israel–Palestina. Ändå händer ingenting. Varför?

ANNONS

Sveriges regering fortsätter sin flört med folkmordet. Fortsätter vapensamarbetet med Israel, minimerar hjälpen till palestinierna. Avstår från varje sanktion eller annan åtgärd att få stopp på övergreppen. Allt sådant man skulle kunna göra utan “tillstånd” från EU eller någon annan.

Och opinionen i vårt land mot detta är – väldigt tyst.

Gunnar Olofsson

ANNONS