SVT: Vi gör inte taktiska överväganden om Kina

Kina är en kommunistisk diktatur. Regimens syn på oberoende medier är avskyvärd. Det är helt felaktigt att SVT skulle göra taktiska överväganden i bevakningen av Kina, som Joakim Broman påstår.