Syftet med pakten var i huvudsak att försöka stoppa Tyskland

Det är många historiker som menar att Andra världskriget hade kunnat undvikas om Storbritannien och Frankrike redan från början hade agerat mer beslutsamt mot Hitler, menar skribenten Lars Drugge.