Ta då ansvar inte bara i ord utan också i handling

Replik på "Vi värnar om hyresrättens framtid!

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Petra Ohldin Lampinen och Christian Melin från Fastighetsägarna säger att de vill ta ansvar för att hyresrätten ska vara ett alternativ också i framtiden. Det låter bra, men ta då ansvar inte bara i ord, utan också i handling, och låt oss göra det tillsammans genom att värna hyresrätten som upplåtelseform. Inte genom att ensidigt ta strid för partsintressen som bäst hanteras i förhandling.

I debattartikeln hänvisas till Fastighetsförvaltningsindex, som tas fram av SCB på uppdrag av Fastighetsägarna. Att som Fastighetsägarna jämföra indexets utveckling med hyresutvecklingen blir missledande, eftersom förvaltningskostnaderna inte är lika höga som hyrorna är. En procents höjning av hyran är mer i kronor räknat än en procents höjning av indexet.

ANNONS

Det är idag dyrare att bo i hyresrätt än i ägt boende. Det visar SCBs kartläggning av hushållens boendekostnader. Ja, det är riktigt, trots de stora prisökningar vi har sett på ägt boende under lång tid har det blivit dyrast att bo i hyresrätt. Det har inte alltid sett ut så, och det är inte på grund av att någon part vid förhandlingar har veto, som Fastighetsägarna felaktigt menar. I stället handlar det om den ekonomiska orättvisa som finns mellan upplåtelseformerna.

Staten öser i dag miljarder i skattesubventioner över de som bor i ägt boende jämfört med oss i hyresrätt. Som en följd av skatteorättvisan är en nybyggd hyresrätt upp till 2 500 kronor dyrare i månaden än motsvarande bostadsrätt – en kännbar skillnad för såväl barnfamiljer som pensionärer och unga som precis flyttar hemifrån. Dessutom leder den ekonomiska orättvisan till dyrare underhåll av hyresrätter och bidrar i längden till ombildning av hyresrätt till bostadsrätt. Detta trots att majoriteten av samtliga partiers väljare anger att det främst behövs fler hyresrätter när vi bygger nytt. Därför behövs en skattereform som skapar rättvisa mellan ägt och hyrt boende.

Ska vi ta ansvar för hyresrätten är det viktigt att den inte prisas ut som möjligt hem för många människor. Att äga fastigheter i Sverige är en lönsam bransch som attraherar även utländskt kapital. Det är viktigt att parterna tar gemensamt ansvar för att balansera intressena, dels ger täckning för förvaltningskostnader samtidigt som det finns ett skydd mot oskäliga hyresnivåer.

ANNONS

Låt oss ta gemensamt ansvar för hyresrätten genom att värna förhandlingssystemet, men även genom att kräva politiska reformer som ger rimliga ekonomiska spelregler och rättvisa mellan upplåtelseformerna.

Lennart Derehag,

regionordförande Hyresgästföreningen Bohus Älvsborg-Skaraborg

ANNONS