<strong id="strong-89a3d9bf43894aa3394cd54801677fe2">Bijan Zainali (S)    <strong id="strong-50b65d047a507c29e9165f059c7940dc">Louise Åsenfors (S)</strong></strong>
Bijan Zainali (S) Louise Åsenfors (S)

Ta ert ansvar för läget i sjukvården, moderater!

Vi står inför en valrörelse med nättroll och smutskampanjer, har vi förstått. Vi kan inte vara förberedda på allt märkligt som kan tänkas komma, men vi är medvetna om att det kommer bli en mycket hårdare ton i politiken under innevarande år och framåt.

ANNONS

Det ingen, däremot, räknat med är att etablerade partier ska komma med uppenbara lögner.

På fredagsmorgonen den 13 april möttes vi av att moderater stod vid resecentrum i Trollhättan och delade ut flygblad med rena lögner och missvisande underlag. Flygbladen skanderar att Alliansen halverade vårdköerna medan Socialdemokraterna fördubblat dem. För oss socialdemokrater, som under senaste mandatperioden i Västra Götalandsregionen varit i opposition mot en moderatledd majoritet, är detta ett rent hån. För det är Västra Götalandsregionen som styr sjukvården i Västra Götaland. Det gör inte regeringen!

I Västra Götalandsregionen är sjukvård och regional utveckling våra huvuduppdrag. Så har det varit sedan regionbildningen 1999. Innan dess styrdes sjukvården av våra landsting. Inte sedan 1863 har någon svensk regering haft huvudansvar för invånarnas sjukvård. Det är givetvis även Moderaterna medvetna om, men när det kommer till valrörelse verkar de inte vilja stå för det!

ANNONS

Den moderatledda majoriteten i Västra Götalandsregionen blundar för sitt ansvar att köerna till sjukvården blir allt längre. I januari 2014, när vi socialdemokrater satt i ledningen, klarades väntetiden till operation eller behandling inom 3 månader för 86 procent av patienter. Efter drygt tre år av moderatlett styre var siffran samma månad i år nere i 66 procent. Flera tusen människor fler väntar i köer i dag! Detta sker trots den sju miljarder i nya statsbidrag i mångmiljardklassen från den S-ledda regeringen.

Det är regionens ansvar att ge sina invånare den vård som behövs. Vi står inför enormt stora utmaningar för att klara det ökade behovet. Att då, som Moderaterna nu gör, blunda och peka finger mot annat håll är ohederligt och oseriöst. Vi har större förväntningar och krav på ansvarstagande av ett parti som suttit i den politiska ledningen för regionen och styrt sjukvården under senaste mandatperioden!

Bijan Zainali (S)

Kandidat till regionfullmäktige

Louise Åsenfors (S)

Kandidat till regionfullmäktige