Lysekilsbanan invigdes 1913 och elektrifierades 1950. Ann-Charlotte Strömwall (L) välkomnar att Munkedal ställer sig bakom en utredning för att få igång trafik på järnvägen igen.

ANNONS