Berguv, en av flera djurarter på Vinterberget.
Berguv, en av flera djurarter på Vinterberget. Bild: Håkon Mosvold

Tåg på pelare sparar naturmark åt djuren

Jag antar att jag skall känna mig träffad av epitetet "viktigpetter", bara för att jag råkar ha en uppfattning i fråga om järnväg samt arbetat med drift och underhåll av den samma.

ANNONS

Replik till Naturmänniska 8 oktober

LÄS MER:Säg nej till snabbtåg som förstör djurens livsmiljö

Insändarskribenten " Naturmänniska" räknar upp ett antal i landskapet förekommande djur, alltifrån vesslor till älgar. Fridlysta lodjur och vattensalamandrar några andra exempel.

Mig veterligen är dessa arter till största delen beroende av att fritt kunna röra sig i naturen. En järnväg på pelare bör väl vara ett utmärkt alternativ och ett mindre hot än traditionella järnvägar och motorvägar vilka är som "Berlinmurar" i landskapet för allt vilt.

Pilgrimsfalk
Pilgrimsfalk Bild: Håkan Johansson

Skagerrakbanan, vilken jag inte tror kommer att realiseras, skulle naturligtvis blivit ett miljövänligt sätt att transportera människor och gods på, men kanske inte ett tilltalande inslag i landskapet.

ANNONS

För övrigt betecknar även jag mig som naturmänniska och kan upplysa om att här uppe på Vinterberget finns ytterligare arter som skribenten, som ju är naturfotograf, kan försöka få korn på med sin kamera. Vad sågs om berguv, spillkråka kanske en pilgrimsfalk och lite annat smått och gott. Och inte att förglömma fåren av den utrotningshotade rasen Svenska finullsfår.

Thomas Lundqvist

Dingle