Tåg i Lissabon. Yngve Berlin har tågluffat till Portugal. Här syns Santa Appolonia-stationen, en av flera tågstationer i Lissabon.
Tåg i Lissabon. Yngve Berlin har tågluffat till Portugal. Här syns Santa Appolonia-stationen, en av flera tågstationer i Lissabon.

Tågresan till Portugal gav mig nya perspektiv

Hamn och järnväg får inte motarbetas i Lysekil och Bohuslän.

ANNONS

Hur tänker de politiker som hävdar att en elektrifierad järnväg till en hamnstad som Lysekil inte är samhällsekonomiskt försvarbar?

Att i onödan frakta gods och människor på landsväg med utsläpp och köer är väl mer infarkt struktur än fungerande infrastruktur.

Efter en månads tågresande i Europa med huvuddestination Portugal, problemfritt och fossilfritt (undantaget sträckan Varberg – Halmstad) är jag ännu mer övertygad om att Sverige måste satsa på järnväg för miljöns skull. Merparten av varutransporter skulle tvingas att gå med järnväg och fartyg. Alla dessa lastbilar som fyller Europas vägar å ena sidan och de enorma tågsätten med hundratals containrar i ett drag borde vara ett enkelt politiskt val för den som vill värna miljön.

ANNONS

Det handlar inte om nostalgi att kämpa för att Lysekilsbanan ska bli upprustad för gods och persontrafik, det handlar om att inte fega ut och låta kortsiktiga intressen påskynda miljöförstöringen och hota jobben. Det är heller inte frågan om någon Märklin-abstinens eller Fleischmann-ångest. Det är seriöst allvarligt! Att det finns politiker som tror att värde skapas genom att räkna och flytta pengar och inte tror på teknik och miljöstyrning är att beklaga. Men man borde kunna begära att denna okunnighet inte skulle ta sig uttryck i att motarbeta hamn och järnväg i den egna kommunen.

Klart vi skall kräva att Bohusbanan rustas upp och att järnvägen till Lysekil och hamnen skall bli farbar. Även Bohuslän och Lysekil tillhör väl Sverige och skall ha del av infrastruktur pengarna. Skandal att Bohusbanan inte ens finns med i den nationella planen. För att citera Komikern och satirikern Ronny Eriksson ”Om man byggde en hög mur runt hela Stockholm och det inte fanns dörrar i den, undrar om det skulle bli mest klösmärken på ut- eller insidan."

Vi måste agera enligt och handfast för Bohusbanan och Lysekilsbanan.

Yngve Berlin

Kommunistiska partiet

Lysekil