Tåsteröds vatten måste skyddas

Hur mycket påverkar stenbrottet dricksvattentäkten?

ANNONS

Vi är oroliga för den utveckling som en utökad täktverksamhet vid Ävja stenbrott kan medföra för vattentäkten Tåsteröds stora vatten. Blundar Sotenäs kommun, Sotenäs Vatten AB och Västvatten AB för riskerna som Benders önskemål om expansion vid stenbrottet kan medföra?

Vår upplevelse är att de som tagit upp frågan med Sotenäs kommun viftas bort. Sotenäs Vatten AB och därmed Västvatten är mycket tillbakadragna när vi anser att de borde försvara vårt dricksvatten.

När Swerock AB ville bryta sten i Uddevalla hade Uddevalla Vatten AB via Västvatten starka invändningar på grund av riskerna för den berörda vattentäkten. För Uddevalla var skyddsvärdet av vattentäkten avgörande: Det får inte ske en ökning av de sammantagna utsläppen eller riskerna från verksamheter i vattenskyddsområdet, skriver Västvatten till Länsstyrelsen. Liknande invändningar har vi inte upplevt när det gäller Benders och Ävja stenbrott. Varför har Sotenäs inga invändningar? Vi anser att Tåsteröds stora vatten är lika viktig som vattentäkt och minst lika sårbar.

ANNONS

Bohusläningen publicerade ett öppet brev till Västvatten 17 september 2018: ”Utred risken för att verksamheten vid Ävja stenbrott kan komma att skada vattentäkten Tåsteröds stora vatten”. I Västvattens svar kan man läsa att Tåsteröds stora vatten har extremt stort skyddsvärde.

I ett sådant läge ska det enligt Naturvårdsverkets riktlinjer utföras en fördjupad utredning av riskerna för att vattentäkten kan förstöras av föroreningar. En sådan utredning skulle ge ett mer detaljerat underlag för en skyddszonsindelning av vattenskyddsområdet.

Enligt ordförande för Sotenäs Vatten AB, Roland Mattsson, görs en fördjupad utredning först vid en framtida revidering av vattenskyddsområdet, men det är i nuläget inte är aktuellt.

Vi anser att denna tillbakalutade hållning är märklig, med tanke på att det enligt Västvatten kan kosta mer än 400 miljoner kronor att återställa en förorenad vattentäkt, om det ens är möjligt. Vi undrar hur ansvariga i Sotenäs Vatten AB motiverar att inte vilja göra en utredning av vattenskyddsområdets zondelning trots att både Västvatten och Naturvårdsverket förordar en sådan?

Försiktighetsprincipen bör gälla och vi anser att vårt viktiga livsmedel dricksvatten ska ha ett starkt skydd. Vi frågar oss vilken risk det är motiverat att ta för att möjliggöra ökad brytningstakt av graniten vid Ävja stenbrott? Vad sker om vattentäkten plötsligt skulle bli obrukbar?

ANNONS

Boel Lanne

ordförande, Naturskyddsföreningen i Bohuslän

Paula Oksanen

ordförande, Hogslätts vänboende, Gerlesborg i Tanums kommun

Tina Ehn

Miljöpartiet de gröna i Sotenäs kommun

Lars Glimmerfors

Facebook-gruppen Ävja

Fotnot: På gruppens sida finns en sammanställning av dokument som berör vattentäkten Tåsteröd stora vatten

LÄS MER:Vi måste prata om priset för stenbrytningen

LÄS MER:Stoppa expansionen av stenbrottet

LÄS MER:Alla kom när Benders kallade

LÄS MER:Stenbrottet kan hota vattnet