Tidöavtalet bryter mot svensk lag

Det är de barn som redan lever i de mest utsatta och svåra situationer som kommer att drabbas hårdast, menar debattören.