Tillgång till jourveterinär viktigt för djurägares trygghet

Ytterst är det djuren som får lida, händer det något akut nattetid med ett djur nattetid kan bonden nu tvingas avliva djuret, menar debattören.