Det gångna året har resenärerna ställt om sitt liv efter pandemin och bussar och tåg har därför på många håll varit nära tomma.
Det gångna året har resenärerna ställt om sitt liv efter pandemin och bussar och tåg har därför på många håll varit nära tomma. Bild: Karl af Geijerstam

Tomma bussar löser inte klimatkrisen

Vänsterpartiet säger att de vill utlösa klimatnödläge och att kollektivtrafiken därför ska köra trafiken som om inget hade hänt.

ANNONS

Men verkligheten ser inte ut så. Det gångna året har resenärerna ställt om sitt liv efter pandemin och bussar och tåg har därför på många håll varit nära tomma.

När pandemin klingar av måste Västtrafik anpassa trafiken utifrån hur människor vill och behöver transportera sig. Att köra runt tomma fordon i onödan är varken klimatsmart eller ekonomiskt försvarbart. Det är bara verklighetsfrånvänt och populistiskt.

Vi vet ännu inte hur vår nya vardag kommer att se ut. Att våra resandemönster har förändrats under pandemin är, delvis från ett klimatperspektiv, något positivt. Många möten kommer förmodligen även i framtiden fortsätta att delvis hållas på distans.

ANNONS

Vi kan inte uppfylla klimat- och miljömålen genom att köra runt med tomma bussar och slösa invånarnas skattepengar. I stället ska vi arbeta med att ställa om de resor vi gör.

GrönBlå Samverkan planerar inte några nedskärningar på kollektivtrafiken sammantaget, däremot behöver vi, under rådande förutsättningar, omfördela resurserna. Vi behöver helt enkelt nyttja resurserna så effektivt som möjligt.

I rapporten ”Omstart för kollektivtrafiken” publicerad i våras av Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik slår man fastslår att politiker i fortsättningen behöver frångå antagandet om att våra invånares resvanor är stabila.

Det är vårt uppdrag som ansvariga politiker att utveckla kollektivtrafiken mot en hållbar mobilitet och se till att den trafik vi ansvarar för är fossilfri, flexibel, resurseffektiv och enkel.

För att lyckas med detta behöver vi fortsätta anpassa kollektivtrafiken utifrån resenärernas krav på komfort, snabbhet och tillgänglighet.

Ett första steg mot det är att komplettera Västtrafiks biljettutbud med ett så kallat flexikort för dem som reser regelbundet, men inte varje dag. Det ger möjlighet att resa tio dygn inom en månad, ungefär som ett klippkort med en giltighet på 24 timmar per gång. Vi hoppas kunna lansera den nya biljettypen i september.

Vi måste förhålla oss till verkligheten och inte bygga drömslott. Det är nödvändigt, för klimatets skull, att vi inte kör tomma bussar i onödan.

ANNONS

Men på samma sätt kommer Västtrafik vara redo att öka kapaciteten om resenärerna kommer tillbaka till kollektivtrafiken snabbare än vi i dag tror. Det ser vi fram emot. Men till dess håller vi oss till verkligheten.

Ulrika Frick (MP)

ordförande kollektivtrafiknämnden Västra Götaland

Peter Hermansson (M)

ordförande Västtrafik