Tomma ord om levande landsbygd

Hela landet ska leva brukar partierna påstå. Detta gäller speciellt Miljöpartiet, Centern och Sverigedemokraterna.

ANNONS

När Sotenäs kommun skulle fastställa taxorna för vatten och avlopp för de kommande åren, så låg också ett förslag om att utreda hur kommunen ska klara av att rena avloppen när verken är gamla och underdimensionerade. En utredning ska genomföras som kostar stora summor. Finansieringen ska ske genom att även de på Sotenäs landsbygd som har eget vatten och avlopp ska vara med och betala. Detta trots att de inte är berörda överhuvudtaget.

Dessa ska vara med och betala via skatten så att våra delårsboende slipper betala sin del fullt ut. Delårsboende ska få en rabatt på 40 procent. Varför kunde ingen av de partier som förordade detta förklara. Och varför våra landsbygdsbor ska betala ville de inte heller gå in på. Partierna i Sotenäs kommun brukar uttrycka att vi behöver fler boende på landsbygden för att hålla den levande. Undrar om det är därför de vill göra det dyrare att bo där. Dessa boende betalar själva sina investeringar i vatten och avlopp, och då handlar det om åtskilliga hundratusen i investeringar och underhåll. Ska de nu kunna komma och söka pengar av skattekollektivet i kommunen eller hur ska rättvisa skipas?

ANNONS

Två partier röstade emot att våra landsbygdsbor inte skulle behöva subventionera våra delårsboende, detta var Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Centern, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna, Moderaterna och Krisdemokraterna röstade för att Sotenäs landsbygdsbor skulle subventionera delårsboende.

Detta är värt att komma ihåg när du som bor på landsbygden i Sotenäs ska lägga din röst nästa gång. Ha då i åminnelse att partier som Sverigedemokraterna, Centern och Miljöpartiet som brukar hävda att de värnar speciellt dig som landsbygdsbo, att detta är bara tomma ord.

Lars-Erik Knutsson (S)

Jan-Olof Larsson (S)