"Det vi på landet behöver är, frihet, enkelhet och bra villkor. Vi behöver kunna förflytta oss och producera med drivmedel och energi till rimliga priser", uttrycker samhällsdebattör Sven-Arne Thorstensson.

ANNONS