Sadel, styre och trampor funkar många gånger bra, skriver Axel Olsson.

ANNONS