Det är av stor betydelse att alla som i vanliga fall hade tagit väg 163 över bron vid Säm väljer just den skyltade omledningsvägen, skriver Epheram Demelash Getahun, projektledare på Trafikverket.

ANNONS