Lysekilsbanan byggs år 1912
Lysekilsbanan byggs år 1912 Bild: Digitalt Museum

Trafikverket gör att Sverige blir ett u-land för järnväg

Rädda Lysekilsbanan - för miljöns skull

ANNONS

Replik till Jörgen Ryding, Trafikverket angående indragning av underhållet på Lysekilsbanan 31/8

Visst arbetar Trafikverket för att lägga ned Lysekilsbanan. Underhålls inte banan så läggs den ned till slut.

LÄS MER:Därför drar vi in underhållet av Lysekilsbanan

Det finns viss efterfrågan på godstrafik. När det gäller övertagandet av banan av kommunen finns inget intresse, skriver du. Flera partier säger sig vara intresserade av banan, vad gör de partierna för att trafiken ska återupptas? Eller har Trafikverket sett till att det inte är någon idé?

Det finns aktörer som vill bedriva tågtrafik. Vad vi förstår är hamnen intresserad.

LÄS MER:Trafikverket måste lyssna på kritikerna

Trafikverket har dessutom motarbetat en etablering av en virkesterminal i Hallinden . Ägaren är villig att betala och anlägga en spåranslutning som inte hindrar annan trafik på banan. Varför måste vägnätet byggas om för dessa transporter?

ANNONS

Du skriver vidare att Trafikverket ställer sig tveksamma till att anlägga en terminal på en järnväg som saknar trafik. Detta kan i så fall bli starten till trafik på banan.

LÄS MER:Slutet för Lysekilsbanan?

Västsverige är en unik region. ´Här är allt som har med tågtrafik att göra besvärligt. Västsverige tenderar att bli ett u-land vad gäller tågtrafik. Det talas så vackert om att vi ska värna miljön, då gör Trafikverket i Göteborg allt för motarbeta detta.

Christer Wilhelmsson

Järnvägsfrämjandet

Birger Tiberg