Trafikverket river järnväg av riksintresse i tysthet

En regional järnväg med status som riksintresse är på väg att rivas steg för steg.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Lysekil ligger på Stångenäset i Bohuslän med Gullmarsfjorden i sydost, Brofjorden i nordost och Skagerrak i väster. Lysekil har en utbyggd hamn med industrispår. Hamnen har tio meters djup vid kaj och är lättillgänglig för angörande fartyg. Mellan Lysekil och Smedberg i Munkedals kommun går Lysekilsbanan, en elektrifierad järnväg som i Munkedal ansluter till Bohusbanan och det svenska järnvägsnätet. Såväl hamnen som järnvägen har klassats som riksintresse.

”Riksintresseanspråk är ett verktyg för staten att påverka och bevaka intressen av särskild nationell betydelse inom samhällsplaneringen.” Detta till trots; nu river Trafikverket järnvägen steg för steg: Den elektriska kontaktledningen, utliggare (ramp som håller kontaktledningen över spåret), signalutrustning och transformatorer har monterats ned. Järnvägsbommar har sågats av (!).

ANNONS

Inte nog med att järnvägens status som riksintresse ignoreras. Trafikverket nonchalerar också järnvägsförordningen. En rivning ska föregås av en remissrunda där Trafikverket ska ”höra Försvarsmakten och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter, berörda länsstyrelser, regioner, kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och järnvägsföretag samt andra som är berörda.”

Redan 2018 avbröts underhållet av banan trots remissinstansernas ifrågasättande och avrådan. Trafikverket påbörjade att riva järnvägen 2021 men Försvarsmakten ingrep och rivningsplanerna avbröts. I sitt yttrande rekommenderar Försvarsmakten att Lysekilsbanan bibehålls men myndigheten accepterar en låg järnvägsstandard, något som Trafikverket tycks ha tagit fasta på. Utan att remissinstanserna tillfrågats demonteras nu järnvägsutrustning trots att detta kommer att fördyra en framtida återtrafikering av banan.

Agerandet står i strid med det ökande transportbehovet från hamnen, som redan idag tar emot mer än 100 000 ton gods årligen över kaj. Genom att ta bort den elektriska utrustningen motarbetar Trafikverket också regeringens ambition att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter. För att vi ska kunna nå de uppsatta miljömålen behöver hela samhället såväl myndigheter, länsstyrelser, kommuner och näringslivet som andra aktörer samarbeta. Men hur ska detta lyckas med ett Trafikverk som motarbetar ansträngningarna?

Mats Fägerquist

Ljungskile

Göran Sandström

Brastad

Christer Hammarqvist

Brastad

ANNONS