Trafikverkets egna riktlinjer kan komma till heders

Trafikverket stoppar nedläggningen av Lysekilsbanan. Tack och lov!

ANNONS
|

Trafikverkets egna riktlinjer kan komma till heders: ”om underhållet har upphört kan underhållet återupptas och därmed drift återupptas om den förväntade trafiken kan ha sådan omfattning att den kan betraktas som samhällsekonomiskt lönsam.”

Om och om igen har vi blivit fullmatade med devisen ”Ingen vill köra på Lysekilsbanan”. Men kocken glömde den viktigaste ingrediensen – sanningen! Flera lönsamma transportprojekt har presenterats men nedläggningsperspektivet har dominerat inställningen och fördunklat synen hos trafikverket.

Några exempel: En delegation från Lysekils hamn tillsammans med dåvarande hamnchefen presenterade 2019 ett transportprojekt på Lysekilsbanan med 180 000 ton gods årligen. Trafikverket blockerade projektet.

Trafikverkets utredningsledare noterade att ett annat järnvägsprojekt, som presenterades 2020, var samhällsekonomiskt lönsamt (plus 99 miljoner). Trafikverket blockerade projektet.

ANNONS

Dokumentation finns på Lysekils kommunkontor, arkivet: ”Skrivelse daterad 9 februari 2022”.

Nu går vi in i en ny era. En entreprenör lämnar i dagarna in en ansökan om att få utnyttja Lysekilsbanan för godstransporter. Lycka till!

Rosa Moa Brynnel

ANNONS