”Vi är helt eniga om att en ny skola i området behövs, men placeringen på Skäret är minst sagt tveksam och för detta har vi många skäl”, skriver företrädare för Uddevallapartiet.
”Vi är helt eniga om att en ny skola i området behövs, men placeringen på Skäret är minst sagt tveksam och för detta har vi många skäl”, skriver företrädare för Uddevallapartiet. Bild: Nemanja Kazic

Trångt och längre köer om skola byggs på Skäret

1990 hade Uddevalla kommun framskridna planer på en ny skola i Råssbyn. Ritningar och beräkningar var framme. Men kanske var frågan alltför tidigt väckt för projektet hamnade i malpåse.

ANNONS

2021 framför Uddevallapartiet samma förslag men blir då kallade för ”ansvarslösa populister”.

Det svänger i politiken.

Uddevallapartiet är mycket tveksamt till majoritetens planer på en ny skola på Skäret. Vi är helt eniga om att en ny skola i området behövs, men placeringen på Skäret är minst sagt tveksam och för detta har vi många skäl.

LÄS MER:Konkurrensverket om kommunens privata byggsamarbete: ”Komplicerat”

Denna skola är tänkt att inrymma 600 elever. Det är många elever och en stor byggnad, och det på en relativt liten tomt inträngd tillsammans med enbart villor, ofta av lite äldre slag. Uddevallas senaste skolbygge, Källdalsskolan, inrymmer lite drygt 500 elever och var och en kan ju se hur stor yta den tar upp.

ANNONS

Ett annat problem är att denna bebyggelse på Skäret strider mot strandskyddet samt att man tvingas ta av bevarandevärd åkermark, vilket inte är aktuellt på tomten vid Råssbyn.

I stort sett samtliga boende i området har skrivit på ett upprop mot bygget. Men det är klart, en kommun måste uppföra byggnader även om de boende inte vill ha den just på sin bakgård. Om man måste alltså. Men det gör inte Uddevalla här. Det finns alternativa placeringar som inte bryter av totalt mot den befintliga bebyggelsen och där inte antalet negativa grannar närmar sig 100 procent.

LÄS MER:Renovera Forshällaskolan och bygg nytt i Råssbyn

En av Uddevallas värsta flaskhalsar i trafiken är vägen från Skäret, genom Buslätt och ner till Bratterödsleden. Väntetiden att komma ut på Bratterödsleden kan vara synnerligen påfrestande och lägg sedan till ett antal hundra föräldrar som morgon och eftermiddag ska hämta och lämna sina telningar. Och, som sagt, tomten är trång redan för själva byggnaden. Man kan undra hur det kommer att bli med ett par hundra bilar och bussar som ska släppa av och hämta elever. Skäretborna får nog förbereda sig på att det kan ta tid att komma ut.

Uddevallapartiet har förordat en skola vid Råssbyn. Där är marken plan, grannarna är fåtaliga och utfarten till E6:an, oavsett man ska norrut eller söderut, är stor bred och förberedd för att hantera större trafikflöden och det viktigaste, där kan vi bygga så att eleverna får gott om utrymme både inne i skolan och utanför.

ANNONS

Så ansvarslösa och populistiska är vi.

Majvor Abdon

Bjarne Rehnberg

Caroline Henriksson

Uddevallapartiet

LÄS MER:Skolbygget viftades bort som felskrivning – ingen trodde på det