PERNILLA IREWÄHRN
PERNILLA IREWÄHRN

Tre sätt att minska bostadsbristen

Pernilla Irewährn: Situationen för de unga leder till segregation och utanförskap.

ANNONS

Sverige bygger fler bostäder nu än vi gjorde under byggboomen på 1960-talet. Ändå rapporterar 243 av 290 kommuner underskott av bostäder, enligt Boverket. Hela 93 procent av befolkningen bor i en kommun med bostadsbrist. Det är orimligt och ohållbart.

Bostadsbristen slår särskilt hårt mot unga kvinnor, nyanlända och äldre som vill byta ut den stora villan eller lägenheten mot något mindre.

En sammanställning gjord av SBAB visar att en ung man med medelinkomst kan köpa bostad i tre av Sveriges 20 största kommuner. En kvinna med genomsnittslön kan inte köpa i någon. Sammanställningen visar tydligt att de unga, generellt. som ska in på bostadsmarknaden har det väldigt svårt.

ANNONS

Störst är som vanligt bristen på hyresrätter, framför allt tvåor och treor. Men med så omfattande bostadsbrist finns även behov av fler villor och bostadsrätter. Situationen för de unga leder till segregation och utanförskap.

Trots valår har bostadsfrågorna inte prioriterats. Svensk bostadspolitik lider av stora strukturella problem. Under tiden som det saknas en samsyn och strategi bostadspolitiskt påverkas en hel generation. Situationen är oacceptabel, särskilt som det går att göra något åt den.

Förutom att förtydliga förbud mot kommunala särkrav, sänka reavinstbeskattningen och ha en mer transparent marktilldelning så finns det tre konkreta åtgärder som skulle få direkt konsekvens för de drabbade grupperna.

1. Gör en översyn av kreditrestriktionerna. De senaste åren har flera kreditrestriktioner lagts på varandra. Det handlar om bolånetak, flera amorteringskrav och skärpta kvar-att-leva-på kalkyler. Dessa har införts i rask takt utan en politisk helhetsbedömning.

2. Inför Hyrköp som ny upplåtelseform. Hyrköp erbjuder en väg från hyrt till ägt boende för den som vid tillträde saknar kapital. Modellen innebär att viss del av hyran är destinerad till att bli en del av egen insats, och ger möjlighet att köpa bostaden till ett förutbestämt pris vid en senare tidpunkt.

3. Subventionera ett bospar. Trösklarna till första bostaden måste sänkas. För att snabbare kunna träda in på den ägda bostadsmarknaden bör förstagångsköpare ges skattelättnad för sparande, innebärande att en del av sparandet är avdragsgillt.

ANNONS

Dessa åtgärder menar vi skulle möjliggöra för de hushåll som saknar större kapital att etablera sig på bostadsmarknaden. De skulle ge förstagångsköpare möjlighet att låna till den egna insatsen vid ett bostadsköp. Ett startlån, med upplägg som dagens studielånssystem, för första boendet skulle ge de hushåll som idag ställs utan bostadsmarknaden en möjlighet att etablera sig. Sammantaget skulle dessa tre åtgärder göra en stor skillnad för den som idag är exkluderad från ett eget boende. Det är också en förutsättning när Sveriges befolkning nu närmar sig 11 miljoner. Ett eget boende är en möjlighet att få ta ansvar för sitt eget hushåll. Men det är framförallt en chans att utvecklas, att få känna trygghet och välbefinnande.

Pernilla Irewährn

Verksamhetschef Sveriges Byggindustrier Bohus Norra Älvsborg